This is an example of a HTML caption with a link.

"Cukrownia Przeworsk" oraz przemysł cukierniczy, afisze,
[b.m.i r.] Muzeum w Przeworsku
MP-DA-904
"Głos Przeworskiej Biblioteki",
[b.m.i r.] Muzeum w Przeworsku
MP-DA-830
"Orzeł" Przeworsk - afisze,
[b.m.i r.] Muzeum w Przeworsku
MP-DA-1101
"Przeworsk miasto krwiodastwa" - afisze,
[b.m.i r.] Muzeum w Przeworsku
MP-DA-1059
"Przeworsk Mistrz Gospodarności" - plakaty i afisze,
[b.m.i r.] Muzeum w Przeworsku
MP-DA-908
"Przjaciel Ludu", nr 15, 9.10.1841,
Leszno 1841MP-DA-601
B. Muzeum

"Przyjaciel Ludu", Leszno, 8 listopada 1845,
[b.m.] 1845MP-DA-627
B. Muzeum

"Solidarność" - Przeworsk,
[b.m.i r.] Muzeum w Przeworsku
MP-DA-1061
"Z badań terenowych, etnograficznych w Przeworskiem" - dokumentacja wystawy,
[b.m.] 23-30.01.1966 r.Muzeum w Przeworsku
MP-DA-1155
1 Maja 1973,
[b.m.] 1.05.1973Muzeum w Przeworsku
MP-DA-723
1 Maja 1974 r.,
[b.m.] 1974Muzeum w Przeworsku
MP-DA-705
1 Maja 1974 r., materiały dla spikera,
[b.m.] 1974Muzeum w Przeworsku
MP-DA-724
1 Maja 1978 r. materiały dla spikera,
[b.m.] II poł. XX w.Muzeum w Przeworsku
MP-DA-659
1000 lat Polski, 700 lat Przeworska,
[b.m.] 1966MP-DA-281
B. Muzeum

1895-1945 Referat Leonarda Paleja na obchodzie jubieliuszowym w dniu 6.10.1945r.,
[b.m.] 1945Muzeum w Przeworsku
MP-DA-284
30 - lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku,
[b.m.] 1976Muzeum w Przeworsku
MP-DA-613
600 - lecie Sieteszy - afisze,
[b.m.i r.] Muzeum w Przeworsku
MP-DA-883
70 rocznica Zwycięstwa Oręża Polskiego nad Wisłą. Jednodniówka wydana staraniem Komitetu Obywatelskiego Ziemi Przeworskiej, "Solidarność",
[b.m.] 1990Muzeum w Przeworsku
MP-DA-800
700 - lecie miasta Przeworska,
[b.m.i r.] Muzeum w Przeworsku
MP-DA-907
85 lat Cukrowni "Przeworsk" 1895-1980, pr. zb. pod red. Bolesława Kamińskiego, Tadeusza Kozakiewicza,
Przeworsk 19801192
B. Muzeum

Adresy rodaków,
[b.m.] II poł. XX w.Muzeum w Przeworsku
MP-DA-777
Afisze związane z działalnością składnicy muzealnej w Przeworsku,
[b.m.i r.] Muzeum w Przeworsku
MP-DA-592
Akcje Cukrowni "Przeworsk",
[b.m.] 1920Muzeum w Przeworsku
MP-DA-405
Akt fundacyjny sztandaru gimnazjalnego,
[b.m.] ok. 1933Muzeum w Przeworsku
MP-DA-256
Akt z 1787r.,
[b.m.i r.] Muzeum w Przeworsku
MP-DA-1110
Akta (różne) z okresu okupacji hitlerowskiej,
[b.m.] 1939-1944Muzeum w Przeworsku
MP-DA-262
Akta - rodowód rodziny Kuhtów - Twardowskich,
[b.m.i r.] Muzeum w Przeworsku
MP-DA-473
Akta - wybory do Rad Narodowych,
[b.m.] 1961Muzeum w Przeworsku
MP-DA-377
Akta cechowe z okresu okupacji hitlerowskiej,
[b.m.] 1939-1944Muzeum w Przeworsku
MP-DA-265
Akta cechu rzeźniczego w Przeworsku - Varia,
[b.m.] 1922-1935Muzeum w Przeworsku
MP-DA-242
Akta cechu rzeźniczego,
[b.m.] 1773-1830Muzeum w Przeworsku
MP-DA-116
Akta cechu rzeźniczego,
[b.m.] 1831-1912Muzeum w Przeworsku
MP-DA-117
Akta Cukrowni "Przeworsk" po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej,
[b.m.] 1944Muzeum w Przeworsku
MP-DA-287
Akta Cukrowni z okresu okupacji hitlerowskiej,
[b.m.] 1939-1944Muzeum w Przeworsku
MP-DA-266
Akta dotczące rzeki Mleczki,
[b.m.] 1936-1950Muzeum w Przeworsku
MP-DA-334
Akta dotyczące gospodarki mieszkaniowej,
[b.m.] 1944-1950Muzeum w Przeworsku
MP-DA-338
Akta dotyczące harcerstwa - pomoc powodzianom,
[b.m.] 1946-1948Muzeum w Przeworsku
MP-DA-387
Akta dotyczące harcestwa,
[b.m.] 1947-1948Muzeum w Przeworsku
MP-DA-383
Akta dotyczące hejnału Przeworska,
[b.m.] 1932Muzeum w Przeworsku
MP-DA-399
Akta dotyczące herbu miasta Przeworska,
[b.m.] 1932Muzeum w Przeworsku
MP-DA-398
Akta dotyczące Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", Wybory 1990,
[b.m.i r.] Muzeum w Przeworsku
MP-DA-509
Akta dotyczące Malwiny Kuhu - Twardowskiej,
[b.m.] 1764-1963Muzeum w Przeworsku
MP-DA-472
Akta dotyczące miasta - Varia,
[b.m.] do 1939Muzeum w Przeworsku
MP-DA-212
Akta dotyczące obozów harcerskich,
[b.m.] 1947-1948Muzeum w Przeworsku
MP-DA-386
Akta dotyczące Ochotniczej Straży Pożarnej,
[b.m.] 1948-1952Muzeum w Przeworsku
MP-DA-324
Akta dotyczące reprezentacji miejskiej,
[b.m.] 1944-1960Muzeum w Przeworsku
MP-DA-339
Akta dotyczące rodów rzemiślniczych z Przeworska,
[b.m.] XIX/XX w.Muzeum w Przeworsku
MP-DA-110
Akta dotyczące Stanisława Jenke,
[b.m.] 1918-1966Muzeum w Przeworsku
MP-DA-493
Akta dotyczące szpitala,
[b.m.] 1944-1950Muzeum w Przeworsku
MP-DA-341
Akta dotyczące wyborów do Rad Narodowych,
[b.m.] 1973Muzeum w Przeworsku
MP-DA-332Copyright 2014 by Muzeum w Przeworsku
PARTNERZY: