This is an example of a HTML caption with a link.

"Chata" - czasopismo ludowe ku nauce dla starszych i dzieci pod red. X. O. Hołodyńskiego, t. XII,
[Lwów] 1875
MP-DA-544"Cukrownia Przeworsk" oraz przemysł cukierniczy, afisze,
[b.m.i r.]
MP-DA-904"Dar Pomorza" - afisze,
[b.m.i r.]
MP-DA-988"Dziennik Literacki" - 1856 r. numery: 1 do 19 oraz 27, 30, 88,
[b.m.] maj 1857 do grudnia 1856
MP-DA-1153"Fakty mówią" - osiągnięcia PRL-u,
[b.m.i r.]
MP-DA-1065"Gazeta Wiejska" i "Przyjaciel Domowy" - czasopisma,
[b.m.] III 1884-XII 1884,I 1884-XII 1884
MP-DA-1125"Gazeta wyborcza" 1989 - 1990,
[b.m.] 1989-1990
MP-DA-923"Głos Przeworskiej Biblioteki",
[b.m.i r.]
MP-DA-830"Nasza ziemia" - jednodniówka,
[b.m.] 1945
MP-DA-349"Nowości Ilustrowane",
[b.m.] okres międzywojenny
MP-DA-1140"Orzeł" Przeworsk - afisze,
[b.m.i r.]
MP-DA-1101"Przewodnik" - dodatek do "Dziennika Literackiego - numery: od 1 do 15, oraz 23, 26, 47, 83, 92, z roku 1856,
[b.m.] maj 1856 do grudnia 1856 r.
MP-DA-1154"Przeworsk miasto krwiodastwa" - afisze,
[b.m.i r.]
MP-DA-1059"Przeworsk Mistrz Gospodarności" - plakaty i afisze,
[b.m.i r.]
MP-DA-908"Przjaciel Ludu", nr 15, 9.10.1841,
Leszno 1841
MP-DA-601"Przyjaciel dzieci". Pismo tygodniowe i ilustrowane, 1884r.,
[Warszawa] 1884
MP-DA-1182"Przyjaciel Ludu", Leszno, 8 listopada 1845,
[b.m.] 1845
MP-DA-627"Samoobrona" - afisze,
[b.m.i r.]
MP-DA-1011"SKAUT" - czasopismo młodzieży harcerskiej,
[b.m.] 1934-1938
MP-DA-207"Skaut" - czasopismo młodzieży harcerskiej, 1928 r. (rocznik - 12 numerów),
[Lwów] od 1.01.1928 do 31.12.1928
MP-DA-1185"Skaut" - czasopismo młodzieży harcerskiej, 1932 r. (rocznik - 12 numerów),
[Lwów, Poznań, Toruń] od stycznia 1932 do grudnia 1932
MP-DA-1186"Skrzydła i Motor" - Tygodnik lotniczy dla młodzieży
[b.m.] 1946,1947,1952
MP-DA-797"SKRZYDŁA" - Pismo Instruktorek Harcerskich,
[b.m.] 1932-1939
MP-DA-209"Solidarność" - 1981,
[b.m.] 1981
MP-DA-629"Solidarność" - czasopisma ogólnopolskie i lokalne z lat 1988,1989,
[b.m.] 1988,1989
MP-DA-775"Solidarność" - plakaty,
[b.m.i r.]
MP-DA-843"Solidarność" - Przeworsk,
[b.m.i r.]
MP-DA-1061"Solidarność" 1989-1990 - materiały wyborcze,
[b.m.] 1989-1990
MP-DA-621"Solidarność", 1981,
[b.m.] 1981
MP-DA-610"Solina" - afisze,
[b.m.] 1969
MP-DA-984"Trybuna Ludu" - afisze i czasopisma,
[b.m.i r.]
MP-DA-934"W 100 - ną rocznicę Powstania Styczniowego" (plakat),
[b.m.] 1966
MP-DA-347"Wieczory rodzinne". Tygodnik ilustrowany dla dzieci. Pod kierunkiem literackim M. J. Zaleskiej, tom VI - 1885,
[Warszawa] 1885
MP-DA-1181"Z badań terenowych, etnograficznych w Przeworskiem" - dokumentacja wystawy,
[b.m.] 23-30.01.1966 r.
MP-DA-11551 Maja - "Święto ludzi pracy" - plakaty,
[b.m.i r.]
MP-DA-11151 Maja - afisze,
[b.m.i r.]
MP-DA-8261 Maja 1973,
[b.m.] 1.05.1973
MP-DA-7231 Maja 1974 r.,
[b.m.] 1974
MP-DA-7051 Maja 1974 r., materiały dla spikera,
[b.m.] 1974
MP-DA-7241 Maja 1975 - Varia, [b.m.]
[b.m.] 1975
MP-DA-6501 Maja 1978 r. materiały dla spikera,
[b.m.] II poł. XX w.
MP-DA-6591000 - lecie państwa polskiego - plakaty,
[b.m.] 1966
MP-DA-10481000 lat Polski, 700 lat Przeworska,
[b.m.] 1966
MP-DA-2811895-1945 Referat Leonarda Paleja na obchodzie jubieliuszowym w dniu 6.10.1945r.,
[b.m.] 1945
MP-DA-28422 lipca w Komitecie Frontu Jedności Narodowej,
[b.m.] 1961
MP-DA-93525 - lecie PRL-u (afisze),
[b.m.i r.]
MP-DA-102730 - lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku,
[b.m.] 1976
MP-DA-61335 - leciu PRL-u - plakaty i afisze,
[b.m.i r.]
MP-DA-102235 lat PRL-u. Przemyskie dokonania - sport, turystyka, wypoczynek,
[b.m.i r.]
MP-DA-108335 lat PRL-u. Przemyskie dokonania budownictwa,
[b.m.] lata 80-te XXw.
MP-DA-1082


Copyright 2014 by Muzeum w Przeworsku
PARTNERZY: