OLYMPUS DIGITAL CAMERA
NOWY REGULAMIN PORZĄDKOWY PARKU W PRZEWORSKU

Informujemy, iż od dnia 11 marca 2020 r. obowiązuje nowy Regulamin porządkowy parku w Przeworsku, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 5/2020 z dn. 11.03.2020 r. -  do stosowania i przestrzegania przez wszystkich korzystających.Regulamin porządkowy parku w Przeworsku podlega podaniu do wiadomości osób korzystających poprzez umieszczenie jego treści na tablicy informacyjnej przy bramie głównej wjazdowej na teren parku oraz zamieszczenie na stronie internetowej Muzeum.Treść Regulaminu:Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 5/2020 z dn. 11.03.2020 r.REGULAMIN PORZĄDKOWY...  Czytaj dalej...


logo-muzeum biale
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W PRZEWORSKU

Zarządzeniem Dyrektora Muzeum w Przeworsku nr 1/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.  wprowadzony został nowy Regulamin Organizacyjny Muzeum w Przeworsku. Treść Regulaminu w załączniku pdf. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM Czytaj dalej...


place_1969525813092956403291-300x199
Oferta komercyjna

Wynajem sal Sala Balowa, na reprezentacyjnym pierwszym piętrze pałacu jest jedną z sal stałej ekspozycji wnętrz pałacowych. Odbywają się w niej spotkania, koncerty, wykłady i konferencje. Podobne wykorzystanie sali Muzeum oferuje także podmiotom zewnętrznym. Sala Balowa sąsiaduje z Jadalnią, gdzie organizowane są bankiety. Salonik Myśliwski, na drugim piętrze pałacu jest kameralnym pomieszczeniem o charakterze klubu. Odbywają się w nim kameralne spotkania i narady. Sesje zdjęciowe Sala Balowa i Jadalnia wynajmowane są na sesje fotograficzne komercyjne i niekomercyjne. Pokój...  Czytaj dalej...


logo-muzeum biale
Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny Muzeum w Przeworsku Czytaj dalej...


place_1969671013092956401850-300x199
Misja Muzeum

Misją Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziemi przeworskiej. Muzeum wypełnia ją poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie do celów badawczych i wystawienniczych dóbr kultury związanych z historią, etnografią, archeologią i sztuką regionu, organizując wystawy, popularyzując wiedzę, prowadząc badania naukowe i działania edukacyjne. W tym celu Muzeum współdziała z osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, urzędami i firmami działającymi w regionie...  Czytaj dalej...


146.
Pałac Lubomirskich

Przeworsk jest dziś niewielkim miastem w województwie podkarpackim, położonym w odległości 37 km na wschód od stolicy województwa Rzeszowa. Przed wiekami przeżywał czasy swojej świetności, czego dowodem są zachowane do dziś wspaniałe zabytki architektury sakralnej i świeckiej oraz pozostałości obwarowań miejskich. Pierwsza historyczna wzmianka o osadzie pochodzi z 1280 r., chociaż zapewne już na przełomie IX i X wieku istniał tu gród zwany „kniażym grodziszczem”. W roku 1340 wieś Przeworsko z nadania króla Kazimierza Wielkiego weszła w posiadanie rodziny Tarnowskich....  Czytaj dalej...
Copyright 2014 by Muzeum w Przeworsku

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress