WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA”

PROTOKÓŁ OBRAD JURY

XII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA”

pod patronatem

  Podkarpackiego Kuratora Oświaty

  Podkarpackiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

  Starosty Powiatu Przeworskiego 

Komisja w składzie:

Przewodniczący:

bryg. mgr inż. Janusz Flak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

Członkowie:   Barbara Tereszkiewicz – instruktor warsztatów terapii zajęciowej w Przeworsku

Halina Superson – starszy instruktor galerii Muzeum w Przeworsku

Włodzimierz Gązwa – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku

Komisja po zapoznaniu się z regulaminem konkursu dokonała przeglądu 1517 nadesłanych prac ze 105 przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół województwa podkarpackiego.

23 prace nie zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie, nie spełniały wymogów regulaminu.

Zgodnie z regulaminem, jury konkursu oceniło prace w trzech grupach wiekowych:

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym – 403 prace – 17 prac nie spełniało wymogów regulaminu

II grupa – klasy 1-3 szkoły podstawowej – 755 prac – 6 prac nie spełniało wymogów regulaminu

III grupa – klasy 4-6 szkoły podstawowej – 359 prac

Podstawowymi kryteriami, którymi kierowano się przyznając poszczególne nagrody i wyróżnienia były: temat pracy, technika, samodzielność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.

W I grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce   Julia Kulig – Przedszkole w Pogwizdowie Nowym   

I miejsce   Łukasz Kamiński – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie     

II miejsce  Aleksander Kosik – Przedszkole w Pogwizdowie Nowym

II miejsce  Patrycja Białas – Zespół Szkół w Wilczej Woli – oddział przedszkolny

III miejsce Oliwia Czachor – Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu

III miejsce Nikola Urban – Przedszkole Niepubliczne pn. „Ochronka Św. Józefa” w Nowosielcach

Mikołaj Cisek – Miejskie Przedszkole Nr 9 w Jarosławiu – Nagroda Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

-          Miłosz Puzio – Zespół Szkół w Wilczej Woli – oddział przedszkolny

-          Martyna Jakubowska – Zespół Szkół w Wilczej Woli – oddział przedszkolny

-          Radosław Kołodziej – Zespół Szkół w Chałupkach

-          Milena Mołdoch – Publiczne Przedszkole Nr 28 w Rzeszowie

-     Sebastian Przeszłowski – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

-          Julia Walaszek – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku – oddział przedszkolny

-          Zuzanna Zygmunt – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku – oddział przedszkolny

-          Oliver Dąbrowski – Przedszkole Nr 34 w Rzeszowie

-     Alicja Gawlak – Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu

-     Emilia Wlazło – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jarosławiu

W II grupie wiekowej przyznano następujące nagrody: 

I miejsce      Krzysztof Bożek – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

II miejsce     Bartosz Pomykała – Szkoła Podstawowa Nr 25 w Rzeszowie (świetlica)

III miejsce   Mikołaj Rzepka – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie

III miejsce   Alicja Manowiec – Zespół Szkół w Tryńczy

 

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

-          Karolina Kruk – Zespół Szkół w Gaci

-          Diana Konieczny – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

-          Karol Górecki – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

-       Daniel Kopeć – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli

-          Katarzyna Pisarczyk – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

-          Filip Cielecki – Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Siedleczce

-          Kacper Popek – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie

-          Leon Zardzewiały – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

-          Filip Besiński – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jarosławiu

-          Patryk Gniewek – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie

-          Łukasz Piasek – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

-          Łukasz Sum – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

W III grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce      Aleksandra Wąsik – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

I miejsce      Filip Nagórna – Zespół Szkół w Tryńczy

II miejsce    Karolina Rząsa – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

III miejsce  Robert Peszek – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

III miejsce  Julia Wilczek – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rzeszowie

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

-          Natalia Wójcik – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

-          Martyna Kiełboń – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

-          Bartłomiej Szal – Zespół Szkół w Albigowej

-          Martyna Buczek – Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu

-          Dominika Perykasza – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

-          Oliwia Raczyńska – Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu

-          Wiktoria Balawejder – Szkoła Podstawowa w Wysokiej

-          Monika Hanejko – Zespół Szkół w Gorzycach

-          Julia Jakubiec – Zespół Szkół w Tryńczy

Ze względu na poruszoną tematykę i przesłanie konkursu, jury dostrzega potrzebę jego kontynuowania w następnych latach.

 

 Copyright 2014 by Muzeum w Przeworsku

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress