Miesięczne archiwum: Czerwiec 2014

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – 19 maja 2014 r.

Informujemy, że w dniu święta Bożego Ciała – w czwartek 19 maja 2014, Muzeum w Przeworsku jest nieczynne. W piątek 20 maja, Muzeum czynne w godz. 10-18. Sobota i niedziela – w godz. 10-14. Zapraszamy !
Boże Ciało - fot. Ireneusza Kowala z Jarosławia – wyróżnionaIRENEUSZ KOWAL z Jarosławia - WYRÓŻNIENIE- z cyklu BOŻE CIAŁO 4     (45 x 30,5 ) w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Stąd pochodzę, o tym mówię…”

„Stąd pochodzę, o tym mówię…” – VI edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Stąd pochodzę, o tym mówię…” Termin nadsyłania prac: 28 września 2014 r. Szczegóły w regulaminie poniżej.
Ikona wpisu: praca konkursowa Katarzyny Rydzik z Przeworska.

REGULAMIN 

VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

p.t. „Stąd pochodzę, o tym mówię…”

 

pod patronatem

Marszałka Województwa Podkarpackiego

Starosty Powiatu Przeworskiego

Burmistrza Miasta Przeworska

Fotoklubu RP Stowarzyszenie Twórców w Warszawie

Zarządu Głównego PTTK w Warszawie

Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK w Łodzi

 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy

2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do pasjonatów fotografii z całej Polski.

TEMAT:

Musi nawiązywać do tytułu konkursu

-  Fotografie mogą promować najwyższe wartości przyrodnicze i kulturowe różnych regionów naszego kraju, będące szeroko rozumianą „małą ojczyzną” uczestników konkursu.

- Mogą ilustrować ciekawe zjawiska historyczne, kulturowe, dziedzictwo obszarów stanowiących pogranicze kultur oraz społeczności (grup etnicznych, mniejszości, dialog międzykulturowy), które je tworzą i tworzyły na przestrzeni wieków.

- Nie odcinamy się od współczesności. Interpretację tematu pozostawiamy wrażliwości i pomysłowości autorów, którzy inspiracji do fotografii mogą szukać wokół siebie, w życiu codziennym. Liczy się oryginalność obrazu i nieszablonowość spojrzenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs otwarty jest dla fotoamatorów: I kategoria – do 19 lat i II kategoria – powyżej 19 lat.
 2. Fotografie mogą być wykonane zarówno sprzętem analogowym jak i cyfrowym. Obróbka prac przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru itp. Wszelkie daleko idące przekształcenia obrazu, a zwłaszcza fotomontaże z wykorzystaniem programów graficznych, są niedopuszczalne i będą odrzucane. Fotografia czarno-biała ma być oryginalna (nie przerabiana).
 3. Każdy z uczestników może dostarczyć na konkurs do 3 fotografii lub 1 cykl realizujący temat: maksymalnie 5 fotografii.
 4. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 5. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
 7. Wielkość prac: minimalna 20 x 30 cm, maksymalna 30 x 45 cm z naturalnymi odchyleniami.
 8. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrocie: tytuł fotografii, imię i nazwisko autora, data i miejsce wykonania fotografii, krótki opis fotografii.
 9. Wraz ze zgłoszeniem należy dołączyć na płycie CD lub DVD wglądówki prac w zapisie cyfrowym o wymiarze krótszego boku 10 cm, rozdzielczość 300 DPI, kompresja JPG lub TIFF.
 10. Wraz z fotografiami należy dostarczyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z zamieszczonym pisemnym oświadczeniem, iż: wszystkie nadesłane prace są autorstwa zgłaszającego i nie naruszają praw osób trzecich, osoby znajdujące się na fotografiach wyrażają zgodę na publikację ich podobizny, autor wyraża zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją i publikacją wyników konkursu. Formularz i karta zgłoszenia są do pobrania na stronie internetowej Organizatora www.archiwum.muzeum.przeworsk.pl w zakładce Edukacja/Konkursy.
 11. Prace należy zabezpieczyć w sztywnym opakowaniu i dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Organizatora konkursu: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Park 2, 37-200 Przeworsk z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prace uszkodzone w transporcie.
 12. Za udział w konkursie należy wnieść opłatę akredytacyjną w wysokości 20 zł na konto Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Bank Spółdzielczy w Przeworsku nr 49 9106 0008 2001 0013 8237 0001 z dopiskiem „konkurs fotograficzny” i nazwiskiem uczestnika konkursu.

NAGRODY:

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe: w obydwu kategoriach wiekowych po 1 nagrodzie głównej, dyplomy i nagrody-wyróżnienia oraz medale: Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców.

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

 1. Oceny prac i wyboru na wystawę pokonkursową dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 2. Wszystkie zgłoszone fotografie zostaną zwrócone autorom do 30 sierpnia 2015 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy w innych galeriach.
 1. Organizator ma prawo do wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających warunków      regulaminu.
 1. Organizator      zastrzega sobie prawo do prezentowania, reprodukcji i publikacji fotografii      konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich, w wystawach, w prasie,      telewizji i na własnych stronach internetowych oraz w innych publikacjach o      charakterze informacyjnym i promującym imprezę.
 1. Prawa autorskie do fotografii zgłoszonych do konkursu pozostają własnością ich      autorów. Z tytułu wykorzystania fotografii do celów określonych      w punktach 4 i 5 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności      prawnej, a w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń      osoby trzeciej ze względu na naruszenie jej praw autorskich lub dóbr      osobistych, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność      cywilno-prawną z tytułu wad prawnych zgłoszonych fotografii.
 2. Wykorzystanie      fotografii do celów marketingowych przez sponsorów i patronów      konkursu jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu warunków z autorem      danej pracy.
 3. Nadesłanie      prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

TERMINY:

 1. Fotografie      należy złożyć/przesłać do 28 września 2014 roku na adres Organizatora. Decyduje      data stempla pocztowego.
 2. Rozstrzygnięcie      konkursu nastąpi w terminie do  10      października 2014 roku.
 3. Wręczenie      nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy w m-cu listopadzie 2014 roku      w Muzeum w Przeworsku. Wyniki konkursu i termin otwarcia wystawy      zostaną podane na stronie     internetowej      www.archiwum.muzeum.przeworsk.pl.

Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni w sposób określony w karcie zgłoszenia.

UWAGI:

 1. Każdy      uczestnik wystawy pokonkursowej otrzyma pamiątkowy katalog i dyplom      uczestnictwa.
 2. Szczegółowych      informacji udziela kurator wystawy Halina Superson tel.: 0/16 648 71      45;

e-mail: biuro@archiwum.muzeum.przeworsk.pl

NIEDZIELA DLA ZDROWIA – 15 CZERWCA 2014 R.

Informujemy, że w dniu 15 czerwca 2014 r. w niedzielę, Muzeum czynne będzie w godz. 14.30 – 19.00. Zapraszamy do bezpłatnego zwiedzania Muzeum podczas Niedzieli dla Zdrowia. Muzeum czynne jest w tym dniu w godz. 14.30 – 19.00. Ostatnie wejście o godz. 18.00. W tym dniu – zwiedzanie indywidualne!

plakat zdrowie

INSPIRACJE POKOLEŃ – wystawa malarstwa, grafiki i batiku

Zapraszamy na wystawę malarstwa, grafiki i batiku autorstwa: Mariana Jędrzejca, Jana Bruda, Wiktora Jędrzejca, Macieja Jędrzejca i Anny Jędrzejec. Wystawa czynna w dniach: 8 czerwca – 20 lipca 2014 r. w Galerii „Magnez”. Wernisaż wystawy: 7 czerwca 2014 r. (sobota) o godz. 18.00.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W wystawie udział wezmą: 
ANNA JĘDRZEJEC, ur. w Warszawie w 1986 roku.  Jak sama twierdzi, od zawsze miała zacięcie plastyczne. Od najmłodszych lat brała udział w zajęciach plastycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych w różnych pracowniach artystycznych. Jednak dopiero zajęcia z batiku prowadzone w Pałacu Dzieci i Młodzieży w Warszawie okazały się tymi właściwymi. To właśnie tam podjęła decyzję, że twórczość artystyczna będzie celem jej życia i że studiować będzie na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam też w 2010 roku uzyskała tytuł magistra na Wydziale Grafiki. Dyplom obroniła w pracowni ilustracji prof. Zygmunta Januszewskiego. Aneks do dyplomu stworzyła w pracowni tkaniny prof. Doroty Grynczel na Wydziale Malarstwa, oczywiście w technice batiku.
Obecnie pracuje jako asystent w pracowni rysunku i malarstwa dr hab. Elżbiety Baneckiej prof. ASP na Wydziale Scenografii na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od kilku lat pracuje jako grafik tworząc plakaty, zaproszenia, okładki i layouty dla Państwowego Instytutu Wydawniczego, Wydawnictwa RYTM, Wydawnictwa RM i Eremis. Ilustruje książki m.in. dla Wydawnictwa Eremis. Prowadzi również prywatne zajęcia nauczające techniki batiku w Centrum Artystycznym Sztukarnia w Warszawie. .
MACIEJ JĘDRZEJEC, ur.  1984 roku w Gorlicach. Najpierw studiował na Wydziale Matematyki na kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, następnie ukończył Policealne Studium Fototechniczne w Warszawie. W latach 2007-2012 studiował na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Szkole Technik Komputerowych, gdzie obronił dyplom licencjacki z animacji u prof. Pawła Nowaka.
Po studiach współpracował jako „wolny strzelec” z różnymi firmami, instytucjami, jak i wydawnictwami, m.in.: Polski Związek Motorowy, Polski Komitet Olimpijski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Państwowy Instytut Wydawniczy, Miasto Stołeczne Warszawa, Teatr Polonia w Warszawie, Warszawska Opera Kameralna,  Towarzystwo Kultury Teatralnej, Fundacja Miasto, Fundacja Shalom, Wydawnictwo Read Me, Wydawnictwo Rytm, Wydawnictwo SportLive24, Langis, Wydawnictwo Oficyna Foksal.
WIKTOR JĘDRZEJEC urodzony 1961 w Przeworsku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach 1981-1986, dyplom uzyskał w pracowni prof. Macieja Urbańca. Aneksy do dyplomu w pracowni prof. Janusza Przybylskiego z malarstwa  i prof. Haliny Chrostowskiej-Piotrowicz z grafiki warsztatowej. Po studiach podjął pracę pedagogiczną jako asystent w Pracowni Kompleksowego Projektowania Reklamy prof. T. Jodłowskiego na macierzystym wydziale. Następnie, w latach 1995-1999 pracował jako adiunkt w Pracowni Projektowania Plakatu prof. Waldemara Świerzego. Od 1999 pełnił funkcję kierownika studiów wieczorowych Wydziału Grafiki, gdzie prowadził Pracownię Kompozycji Brył i Płaszczyzn oraz, od 2004, Pracownię Podstaw Projektowania Książki. W latach 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Grafiki. Od 2005 do 2009 roku był prorektorem ASP w Warszawie. Od  2010 roku profesor zwyczajny w Międzyuczelnianej Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Współpracownik wielu wydawnictw, poza PIW-em gdzie przepracował 26 lat jako grafik, starszy grafik i naczelny grafik, współpracował również z innymi wydawnictwami takimi jak: PWRiL, Andy Grafik, Epoka, Wydawnictwo MON, Oskar, T.W. Nowel, Editions Spotkania, Twój Styl, Rytm, Artvitae. Projektował również materiały reklamowe dla PSP, Varimex, Cepelii, Top Artu i Węgierskiego Instytutu Kultury. Grafik w wielu czasopismach, m. in. Life Video, Społeczeństwo Otwarte, Żyjmy Dłużej, Gazecie Lekarskiej oraz Art & Business. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie.
Uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą, m. in. IX Biennale Sztuki, Valparaiso – Chile 1989, „Wobec wartości” – Katowice 1990, I Biennale Grafiki Polskiej-  Katowice 1991, „Aus der Asche gelesen” – Stadt Castrop–Rauxel- Rathaus oraz Rathaus-Bünde – Niemcy 1995, „Człowiek” – Galeria Aula Warszawa 2000, Galeria Oranżeria Pałac PAN w Jabłonnej 2011, Rondo Sztuki Katowice 2014. Zajmuje się grafiką użytkową, warsztatową, rysunkiem i malarstwem.
JAN BRUD ur. w Przeworsku w 1954 roku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu w 1974 roku. Studia w Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Malarstwa w Pracowni Profesora Jerzego Nowosielskiego. Od 1978 roku na stałe w Stanach Zjednoczonych w Chicago. Uprawia rysunek i malarstwo, które  prezentował na wystawach w USA.
MARIAN JĘDRZEJEC urodził się w 1923 roku w Emilówce, pow. Kopyczyńce, woj. Tarnopol w rodzinie wielodzietnej. Szkołę Powszechną męską ukończył w Przeworsku. Od dzieciństwa przejawiał zdolności artystyczne – samouk. Długoletni pracownik Cukrowni w Przeworsku. Projektował i wykonywał dekoracje na różnego rodzaju imprezy organizowane przez zakład oraz uroczystości organizowane przez władze miasta. W wolnych chwilach malował obrazy, którymi chętnie obdarowywał rodzinę i przyjaciół. Miłośnik dobrej książki i gry w szachy. Brał czynny udział w życiu kulturalnym Cukrowni i miasta. Wraz z kolegami założył kwartet wokalny męski, który z powodzeniem brał udział w przeglądach, konkursach i festiwalach. Przygotowywał wystrój sali, plakaty i rekwizyty na imprezy organizowane przez przyzakładowy klub ,,Cukrownik”. Zmarł w 1973 roku w Przeworsku.