Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

KOALICJA – MUZEA BEZ BARIER – MUZEUM W PRZEWORSKU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

mbb_logo_polish
Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy bierze udział w koalicji „Muzea bez barier”.
To koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego –  projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Do pobrania: E-przewodnik po dostępnych dla niepełnosprawnych muzeach w Polsce i w Ukrainie: E- przewodnik MUZEA POLSKIE, E- przewodnik MUZEA UKRAIŃSKIE.

Od 1 lutego 2014 r. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Muzeum Narodowe we Lwowie, Lwowskie Muzeum Historyczne i Polski Związek Niewidomych realizują projekt mający na celu utworzenie Akademii kształcącej pracowników muzeów polskich i ukraińskich w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. Akademia z założenia ma się stać kuźnią kreującą nowe rozwiązania edukacyjne w dziedzinie dostępności do kultury dla osób niepełnosprawnych.

Ten nowatorski projekt pn. „Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś-Ukraina 2007-2013 został opracowany z myślą o szerszym udostępnianiu sztuki i dziedzictwa narodowego osobom dotkniętym różnymi dysfunkcjami, a tym samym zwiększenia liczby muzeów dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa specjalistyczne badania ankietowe, które pozwalają na określenie potencjału polskich i ukraińskich muzeów w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W oparciu o wyniki badań, w utworzonej Akademii wybitni specjaliści z kilku krajów europejskich szkolą polskich i ukraińskich edukatorów muzealnych z innowacyjnych programów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Sale konferencyjna i edukacyjna Muzeum, w których działa Akademia po gruntownym remoncie, są profesjonalnie wyposażone w sprzęt audio-wideo, zestaw nagłośnieniowy oraz w urządzenia do edukacji osób niepełnosprawnych, tj. pętle indukcyjne wspomagające słyszenie, panel interaktywny, mówiący identyfikator etykiet i system informacyjny wspomagający orientację w terenie dla osób niewidzących.

Dodatkowo w Akademii odbywają się będą warsztaty dla osób niepełnosprawnych z innowacyjnych programów edukacyjnych prowadzone przez wysoko wykwalifikowany personel.

W ramach projektu powstała także platforma internetowa „Muzea bez barier” , http://www.muzeabezbarier.pl, na której z jednej strony dla muzealników zamieszczone są: biuletyny szkoleniowe, informatory, programy edukacyjne, z drugiej zaś strony dla osób niepełnosprawnych znajdzie się kompleksowy Informator o polskich i ukraińskich muzeach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Platforma z forum dyskusyjnym staje się przestrzenią komunikacji dla edukatorów muzealnych, osób niepełnosprawnych, instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych po obu stronach granicy.

Został przygotowany profesjonalny film i spot promujący w mediach ogólnopolskich problematykę osób niepełnosprawnych w muzeach: https://www.youtube.com/watch?v=ozSG1gezC1M

Ukoronowaniem wszystkich działań jest zawiązanie koalicji muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego.

Źródło: http://www.muzeabezbarier.pl/akademia/projekt

PRZEWORSKA OTWARTA PRACOWNIA PLASTYCZNA

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku oraz Sekcja Młodej Plastyki Okręgu Rzeszowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków zaprasza na:
WYKŁAD KRYTYKA I HISTORYKA SZTUKI TOMASZA KISIELA
„WIELCY ARTYŚCI W NASZYM REGIONIE: MICHAŁOWSKI, FAŁAT, BRESLAUER I… WYBÓR SUBIEKTYWNY”
ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH W DNIU 25 STYCZNIA 2015 R. W NIEDZIELĘ,
O GODZ. 15.15, DO SALI BALOWEJ PAŁACU LUBOMIRSKICH.

Po wykładzie odbędzie się spotkanie informacyjno – organizacyjne, inaugurujące działalność Przeworskiej, Otwartej Pracowni Plastycznej, w ramach której prowadzone będą kursy plastyczne .

Projekt Przeworskiej Otwartej Pracowni Plastycznej przewiduje przeprowadzenie w wyznaczonym terminie (od stycznia do maja 2015 roku)   w miarę cyklicznych wykładów z zakresu historii sztuki oraz profesjonalnych kursów rysunku, grafiki warsztatowej, ceramiki, rzeźby i malarstwa  dla amatorów, sympatyków sztuk pięknych w każdej grupie wiekowej, jednak przede wszystkim dla kandydatów na wybrane kierunki wyższych uczelni artystycznych, projektowych lub architektonicznych. Ze strony naszego związku – ZPAP ORz gwarantujemy zapewnienie profesjonalnej kadry artystów – dydaktyków, w większości  wykładowców wyższych i średnich szkół plastycznych. (Są to doktoranci, doktorzy  i profesorowie – specjalizujący się w danej dyscyplinie artystycznej, a także doświadczeni w prowadzeniu takich kursów artyści plastycy – członkowie Sekcji Młodej Plastyki Okręgu Rzeszowskiego ZPAP.)
Do realizacji określonych ćwiczeń i zajęć w ramach proponowanych przez nas kursów, oprócz kadry z ZPAP będą też rekomendowani lokalni artyści oraz nauczyciele – plastycy, zapraszani imiennie tylko i wyłącznie przez koordynatorów ze strony ZPAP OR.
Informacje na temat kursów: Kursy plastyczne prowadzone będą zarówno dla osób początkujących lub amatorów – pasjonatów, bez wcześniejszej styczności z profesjonalnymi zajęciami i korektami z malarstwa, grafiki warsztatowej, rzeźby, ceramiki i rysunku oraz dla osób, które chcą kontynuować takie zajęcia z wybranej grupy technik. Zajęcia dotyczą wtedy poznania wybranych technik i technologii plastycznych, bez korekt merytorycznych wykonanych przez kursantów prac.

Program zajęć w o d p ł a t n y c h grupach zaawansowanych jest natomiast przygotowany tylko dla osób, które mogą przedstawić kadrze dydaktycznej swój dorobek plastyczny w formie gotowego zestawu prac, w celu weryfikacji ich kompetencji z danego obszaru sztuk pięknych lub projektowania.

W programie kursu – między innymi – szkice i tzw. studium akademickie z zakresu malarstwa, rysunku i grafiki warsztatowej /portret, postać, pejzaż i martwa natura, kompozycje tematyczne/; rysunek form przestrzennych i tematów z wyobraźni; symulacje egzaminów wstępnych z zakresu kierunków artystycznych i projektowych /tylko dla grup specjalistycznych – kandydatów na studia artystyczne i projektowe/; zajęcia i wykłady z rysunku, grafiki artystycznej i malarstwa w wybranych technikach klasycznych i nowatorskich technologiach autorskich /prezentacja oraz nauka propedeutyki technologii i wybranego warsztatu plastycznego/.

Zainteresowanych kursami i wykładami zapraszamy na rozmowy z wybraną kadrą – przewidzianą do prowadzenia zajęć w „POPP” oraz  na prezentację filmową pracowni graficznych jednej z prowadzonych przez członków kadry przy Wydziale Sztuki UR oraz na pokaz wybranego dorobku dydaktycznego – w dniu 25.01.2015 r.; niedziela – od godziny 15.15 do godziny 17.17.

W ramach tych kursów przewidziane są także – dla większej grupy –o d p ł a t n e, kilkudniowe, zagraniczne „wycieczki muzealne” do Wiednia, Berlina, Drezna i Słowacji oraz krótkie, wyjazdowe warsztaty plastyczne w malowniczych plenerach Podkarpacia i Małopolski.
OK -syntet - Plakat-afisz-WG