Miesięczne archiwum: Sierpień 2015

ŚW. ANTONI Z DZIECIĄTKIEM – KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ- zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakończona została konserwacja estetyczna rzeźby drewnianej ze zbiorów Działu Historii Miasta i Regionu Muzeum w Przeworsku – figury św. Antoniego z Dzieciątkiem.

W toku prac konserwatorskich, zrekonstruowano metalową lilię trzymaną przez św. Antoniego w prawej dłoni. Do zachowanej łodygi z trzema odnogami wraz z pręcikami, dorobiono płatki okwiatu pokryte szramowaniem, a następnie polichromią.  
W celu ustawienia obiektu w pozycji pionowej, wykonano drewnianą plombę, spojoną następnie z zubytkowaną dolną częścią rzeźby.
Kolejne etapy konserwacji estetycznej to: uzupełnienie ubytków zaprawy zaprawą kredowo-spojową; scalenie kolorystyczne warstwy malarskiej przy użyciu spoiwa temperowego i pigmentów w proszku; opracowanie estetyczne podstawy; wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
Konserwację przeprowadziła Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki - Natalia Soran – Maluty.
Rzeźba zostanie zaprezentowana publiczności podczas finisażu wystawy „Skarby przeworskich Bernardynów” w Galerii Magnez, 27 września 2015 r. w niedzielę o godz. 16.00, na które to wydarzenie już dzisiaj zapraszamy!  

_DSC8888

Zbiórka na dofinansowanie wydruku publikacji pt. „Historia Ordynacji Przeworskiej – której wydawcą będzie Muzeum w Przeworsku”

Zapraszamy do wsparcia inicjatywy Komitetu Społecznego Przyjaciół Muzeum w Przeworsku, który organizuje zbiórkę publiczną pn. „Zbiórka na dofinansowanie wydruku publikacji pt. Historia Ordynacji Przeworskiej – której wydawcą będzie Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy”. Zbiórka zarejestrowana jest pod numerem 2015/2406/KS, co można sprawdzić na stronie www.zbiórki.gov.pl.

Środki finansowe do skarbonki można przekazywać w Pałacu Lubomirskich w Przeworsku.   Zaś dzięki wsparciu przeworskich przedsiębiorców zbiórka odbywa się w następujących sklepach:

INSTALATOR PRZEWORSK Sp. z o.o. ( www.instalator.przeworsk.pl )
Sklep przy ulicy Niepodległości 57, 37-200 Przeworsk
Sklep przy ulicy Rynek 13 , 37-200 Przeworsk
Sklep przy ulicy Kąty ( plac targowy ) , 37-200 Przeworsk

TECHMAX  ( www.techmax24.com.pl )
Sklep przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 1, 37-200 Przeworsk

KWIACIARNIA BRATEK MARTA PIĄTEK (www.kwiaciarnia.go3.pl )
Sklep przy ulicy Kazimierzowskiej 14, 37-200 Przeworsk

SKLEP SMAKOSZ LIDIA WILK
Sklep przy ulicy Marii Konopnickiej 25 , 37-200 Przeworsk
SKLEP DOROTKA  ( CUKIERNIA )
Sklep przy ulicy Marii Konopnickiej 15 , 37-200 Przeworsk
ADS
Sklep przy ulicy Piłsudskiego 4 , 37-200 Przeworsk

Mile widziane są osoby i instytucje, które pomogą organizować dodatkowe zbiórki środków finansowych do skarbonki.

Poza przekazywaniem środków finansowych do skarbonki, można również przekazać darowiznę bezpośrednio na konto Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy: Bank Spółdzielczy
w Przeworsku nr: 49910600082001001382370001, wpłata tytułem: Darowizna na wydanie publikacji pt. Historia Ordynacji przeworskiej.

W roku 1868 zatwierdzono ustanowę Ordynacji Przeworskiej, tj. specjalną formę prawną majątku rodowego Lubomirskich obejmującą m.in.: Przeworsk, Budy Przeworskie, folwarki
w  Aleksandrowie, Żurawiczkach, Studzianie, Nowosielcach, Gaci, Markowej, Kosinie, Gorliczynie, Maćkówce, Dębowie. Dobra te w literze ustawy ordynackiej nie mogły być dzielone ani sprzedane, tylko w całości miały przechodzić na najstarszego syna każdego posiadacza Ordynacji.

 „Pod rządami Księcia Andrzeja Lubomirskiego Ordynacja przeżyła największy rozkwit.  Już przed I wojną światową była uważana za jeden z najlepiej zagospodarowanych majątków w Galicji, a w 1922 r. obejmowała obszar 8,5 tys. ha i mieściła się w grupie największych majątków ziemskich w Polsce. Przeworskie dobra ordynackie położone były przy węzłowej stacji kolejowej Kraków – Lwów, Przeworsk – Warszawa, Przeworsk – Dynów. Gospodarczo Ordynacja nastawiona była na uprawę zbóż, buraka cukrowego, ziemniaków i hodowlę koni roboczych, koni półkrwi arabskiej i angielskiej, krów mlecznych i trzody chlewnej. Ponadto przy Ordynacji funkcjonowały zakłady: gorzelnia i rafineria spirytusu, fabryka likierów, wódek i rumu;  warsztaty mechaniczne  i cegielnia parowa; fabryka serów deserowych i Cukrownia w Przeworsku oraz młyny, tartak, stolarnia, fabryka dachówek w wsiach ordynackich.” (Ze wstępu do publikacji „Historia ordynacji przeworskiej”)

Zapraszamy !

15 SIERPNIA – ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA NMP – MUZEUM NIECZYNNE

Informujemy, że w dniu 15 sierpnia 2015 r. /sobota/ - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Muzeum w Przeworsku jest nieczynne.

Muzeum czynne w piątek – 14 sierpnia – w godz. 10-18 oraz w niedzielę – 16 sierpnia w godz. 10-14.

Zapraszamy!

Na fot. scena koronacji Matki Boskiej z ołtarza głównego w kościele w Gaci pw. Wniebowzięcia NMP.

WAKACYJNE CZYTANIE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – DRUGIE LETNIE CZYTANIE

Już jutro – WAKACYJNE CZYTANIE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – DRUGIE LETNIE CZYTANIE – zapraszamy dzieci i rodziców do cienistego parku na akcję organizowaną przez Muzeum i Miejską Bibliotekę Publiczną w Przeworsku, jutro o 9.30 zbiórka pod lipą Króla Jana III Sobieskiego. Patronat nad akcją sprawuje Fundacja Książąt Lubomirskich. Zapraszamy!

II letnie czytanie