Miesięczne archiwum: Lipiec 2015

Informacja dla zwiedzających

Szanowni Państwo

informujemy, że w w dniu 2 sierpnia 2015 r. ( „Święto Chleba”)  Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy  w godzinach od 10.00 do 14.00 będzie nieczynne. Chętnych do zwiedzania  w tym dniu zapraszamy w godzinach od 15.00 do 19.00. Ostatnie wejście do Muzeum na godzinę przed zamknięciem.

Ponadto informujemy, że Muzeum Pożarnictwa w tym dniu będzie nieczynne.

KINO LETNIE W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy w związku z realizacją 2-letniego zadania: „Zakup projektora, ekranu oraz nagłośnienia do organizacji kina letniego i imprez plenerowych” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatu Przeworskiego oraz Muzeum w Przeworsku, zaprasza mieszkańców Przeworska do obejrzenia filmu na świeżym powietrzu w parku.

Repertuar:
17 lipca 2015 r. ( piątek) godz.21.00 – 23.00 „Blue Ruin”, 
18 lipca 2015 r. ( sobota) godz. 21.00 – 23.00 etiudy filmowe studentów Państwowej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Prosimy zabrać ze sobą kocyk lub leżak.

Sponsorami wydarzenia są również:
Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku
Szkoła Filmowa w Łodzi
Tomasz Bury – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
„Gran – Tech”
Burmistrz Miasta Przeworska
Falck Medycyna Sp. z o.o.
Wójt Gminy Tryńcza

Regulamin Kina Letniego

1. Organizatorem  Kina Letniego jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy.

2. Projekcja filmów odbędzie się dniach 17-18 lipca 2015 r. w godzinach od 21: 00 do 23:30.

3. Projekcja odbędzie się przed budynkiem Oranżerii na wyznaczonym do tego terenie.

4. Organizator nie pobiera opłat za oglądanie filmów.

5. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w projekcji filmu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Organizator nie kontroluje wieku widzów, zgody rodzica lub opiekuna.

7. Podczas projekcji obowiązuje: a) kulturalne zachowanie b) zakaz palenia papierosów c) zakaz wnoszenia i picia alkoholu.

8. Organizator decyduje o ilości osób uczestniczących w projekcji na wyznaczonym do tego terenie (liczba osób nie może przekraczać 250 osób).

9. Każdy, kto zdecyduje się na udział w projekcji zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, w przeciwnym razie zostanie wyproszony z miejsca odbywania się projekcji filmu.

10. Uczestnik może przynieść bezpieczne siedzisko (koc, krzesło, karimatę, materac dmuchany, leżak itp.).

11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za osoby przebywające poza terenem wyznaczonym na potrzeby projekcji filmu.

12. W razie jakichkolwiek zagrożeń należy zgłosić zaistniałą sytuację pod numer alarmowy: •112 , 997 – Policja, 998 – Straż Pożarna, 999 – Pogotowie Ratunkowe lub do pracowników Muzeum w Przeworsku, którzy zostaną przedstawieni przed projekcją filmu.

13. Na terenie parku ( przy Oranżerii) w godzinach projekcji filmu będzie znajdował się punkt medyczny, do którego należy się zgłaszać w razie potrzeby.

14. Organizator na potrzeby uczestników w budynku Kordegardy wyznacza punkt sanitarny ( WC).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PIERWSZE LETNIE CZYTANIE

MUZEUM W PRZEWORSKU ZESPÓŁ PAŁACOWO- PARKOWY, MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRZEWORSKU ORAZ FUNDACJA KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH zachęcają mieszkańców miasta do letniego czytania na świeżym powietrzu, w zielonym sercu miasta jakim jest park. Macie szansę codziennie odpoczywać wśród parkowej zieleni, spacerując z książką w ręku, siedząc na ławeczce, na kocyku, na trawie lub na przyniesionym ze sobą leżaku – wszystko zależy od indywidualnego wyboru.

Ponadto w niedzielę 19 lipca odbędzie się I LETNIE CZYTANIE, zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do parku w godzinach od 15:00 do 18:00.

czytanie

ŚW. ANTONI Z DZIECIĄTKIEM – KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ – zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rzeźba „Święty Antoni z Dzieciątkiem” poddana została konserwacji technicznej: powierzchnia drewniana rzeźby została oczyszczona, rozmontowano ruchome elementy rzeźby (metalowy pręt lilii), podklejone zostały odspojone łuski zaprawy, dokonano dezynsekcji i dezynfekcji drewna. W tej chwili trwa dwumiesięczny okres wysychania i twardnienia obiektu po impregnacji.

IMG_0341 IMG_0460 IMG_0437IMG_0421

Rzeźba prezentuje ikonograficzny motyw „Wizji Dzieciątka Jezus” – nagie Dzieciątko Jezus siedzące na lewym ramieniu św. Antoniego, prawą rączką dotyka podbródka Świętego, zaś w lewej trzyma – kulę, czyli jabłko królewskie wskazujące na Syna Bożego jako Władcę Wszechświata.

Motyw ten wiąże się z cudownym zdarzeniem z życia Świętego. Podczas głoszenia misji, Antoni zamieszkał w pewnym domu. Będąc w swoim pokoju ukląkł do modlitwy, w której się całkowicie zatopił. Czuwanie modlitewne przedłużyło się do późnej nocy. Gospodarz przez ciekawość, co pewien czas przez otwór w drzwiach obserwował, co dzieje się wewnątrz. Po pewnej chwili ujrzał Świętego otoczonego światłością i pogrążonego w zachwycie, trzymającego na rękach Dzieciątko Jezus. Antoni wziął małego Jezusa w ramiona i z uwagą wpatrywał się w jego oczy. Wizja Dzieciątka Jezus miała dokonać się w ostatnich tygodniach życia Świętego, kiedy to doświadczał intensywnych przeżyć mistycznych w zjednoczeniu z Bogiem. Pierwsza wzmianka o tym zdarzeniu znalazła się w „Liber Miraculorum” (Księdze cudów) sporządzonym w 1369 r.

Odnowioną rzeźbę po konserwacji estetycznej zaprezentujemy na wystawie „Skarby przeworskich Bernardynów”, w drugiej połowie września. Fot. Natalia Soran-Maluty.