Miesięczne archiwum: Maj 2020

Noce z przeworskim Muzeum – KULTURA W SIECI

Od czerwca br. Muzeum w Przeworsku realizować będzie zadanie pn. Noce z przeworskim Muzeum, w ramach programu ministerialnego „Kultura w sieci”. 
Zadanie „Noce z przeworskim Muzeum” stanowić będzie zintegrowaną ofertę kulturalną on-line obejmującą spektakularne wydarzenia, mające się odbyć w ramach Nocy Muzeów w 2020 roku. Trzy wydarzenia składać się będą na ofertę kulturalną on-line: koncert lokalnego zespołu piosenki poetyckiej w sali balowej pałacu Lubomirskich – siedzibie Muzeum; wieczorny spacer po miejscu kultury – średniowiecznym mieście Przeworsk, w formie wideowycieczki z przewodnikiem; wirtualne oprowadzanie po zbiorach Muzeum Pożarnictwa. Wszystkie działania zostaną zarejestrowane, a następnie dostępne będą jako materiał filmowy w zakładce „Noce z przeworskim Muzeum 2020″ na zmodernizowanej stronie internetowej Muzeum.
Celem programu dotacyjnego „Kultura w sieci” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, a  finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest  wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line.
Kwota przyznanej dotacji: 23 000 zł.
„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci”noce kultura w sieci

OD 17 MAJA BR. ZWIEDZANIE MUZEUM W REŻIMIE SANITARNYM

Szanowni Państwo!
Od dnia 17 maja 2020 r. Muzeum w Przeworsku będzie czynne dla indywidualnych zwiedzających. Obowiązuje zmieniony regulamin zwiedzania o następującym brzmieniu:
REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM W PRZEWORSKU – MIESZCZĄCEGO SIĘ W DWÓCH BUDYNKACH:  PAŁAC LUBOMIRSKICH I MUZEUM POŻARNICTWA,  W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII, OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 17 MAJA 2020 R.  DO ODWOŁANIAZałącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 9 /2020 z dn. 11.05.2020 r.
1.      Obowiązuje regulamin zwiedzania wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Muzeum  nr 5/2014 z dn. 22.04.2020 r. z wyłączeniem pkt. 1, 2 i 3 tegoż Regulaminu.
2.      Muzeum można zwiedzać indywidualnie w grupach liczących do 10 osób.
3.      Godziny otwarcia:
- od poniedziałku do piątku:  10.00 – 15.00
- sobota – niedziela: 10.00-14.00
4. Istnieje możliwość zwiedzania muzeów w godzinach popołudniowych od wtorku do piątku tj. 15-18, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu telefonicznie  przez zwiedzającego najpóźniej do godz. 15.00 na 2 dni przed planowanym terminem zwiedzania, tj. np. jeśli zwiedzający chce zwiedzać muzeum w piątek, najpóźniej do środy do godz. 15.00 musi ten fakt zgłosić dzwoniąc pod numer:  16 628 44 04 wew. 29.
5. Ceny biletów oraz dzień wstępu wolnego – nie ulegają zmianie.
6. Trasy zwiedzania nie ulegają zmianie.
7. Jednorazowo na terenie: Pałacu Lubomirskich i Muzeum Pożarnictwa może znajdować się 10 osób, po 10 osób w każdym z muzeów. Kolejni zwiedzający wpuszczani będą po opuszczeniu obiektu przez zwiedzających przebywających w obiekcie. Czas oczekiwania na wejście do muzeów spędzić można na terenie parku w Zespole Pałacowo-Parkowym. Osobom wchodzącym na ekspozycję wydawane będą numery od 1-10 (cyfry arabskie). Osobom oczekującym, wydawane będą numery od  I –X (cyfry rzymskie). Numery te będą drukowane lub pisane odręcznie, po wykorzystaniu – niszczone.
8
. Procedury sanitarne uzgodnione z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Przeworsku:
Dla pracowników Muzeum:
- pracownik Muzeum obsługujący zwiedzających zobowiązany jest zakrywać nos i usta za pomocą przyłbicy lub maseczki,
- pracownik Muzeum obsługujący kasę zobowiązany jest zakładać rękawiczki  gumowe,
- należy zachować odpowiedni dystans względem zwiedzającego  (1,5 – 2 m).
Dla zwiedzających:
- osoby wchodzące do budynku z podejrzeniem gorączki proszone będą o poddanie się procedurze mierzenia temperatury przy pomocy bezdotykowego termometru. W przypadku stwierdzenia gorączki (37,6 st. C i powyżej) osoba nie zostanie wpuszczona na teren obiektu;
- osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji;
- osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest zakrywać usta i nos: maseczką, chustką, szalikiem, itp.
- należy zachować dystans względem siebie (1,5-2 m), zalecenie to nie dotyczy członków rodziny,
- należy zachować  odpowiedni dystans względem pracownika Muzeum (1,5-2 m),
- na buty należy nałożyć obuwie ochronne wielokrotnego użytku lub obuwie ochronne jednorazowego użytku – do zakupienia w Muzeum w cenie 1 zł za parę;
- w celu odwieszenia odzieży wierzchniej, parasola, plecaka, torby, itp., należy skorzystać z jednego z trzech dostępnych wieszaków; nie można korzystać z pomieszczenia szatni;
- jednorazowo w toalecie może przebywać  jedna osoba;
- nie można używać suszarek nadmuchowych;
9. Za utrudnienia przepraszamy, ale stosowanie przyjętych procedur ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne zwiedzającym, jak i pracownikom Muzeum.
10. Regulamin udostępniony jest zwiedzającym w budynkach Muzeum w miejscu widocznym do zapoznania się oraz na stronie internetowej i profilu Facebook Muzeum w Przeworsku.
11. W sprawach spornych, nie ujętym w regulaminie, prosi się o kontakt telefoniczny z dyrektorem Muzeum: 794-777-411.

Z WIZYTĄ W PRZEWORSKIM PAŁACU KSIĘCIA LUBOMIRSKIEGO – ZWIEDZANIE: TRANSMISJA ON LINE

W najbliższy piątek, 15 maja 2020 r. o godz. 12.00, zapraszamy Państwa na TRANSMISJĘ ON LINE ZWIEDZANIA Pałacu Lubomirskich w Przeworsku. Transmisję organizujemy we współpracy z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną w ramach akcji TRAVELTANNA. Oprowadzać Państwa będzie kustosz Małgorzata Wołoszyn.
Jednocześnie informujemy, że Muzeum zostanie otwarte dla zwiedzających indywidualnych w niedzielę 17 maja 2020 r. Szczegóły zwiedzania w reżimie sanitarnym już wkrótce.