Miesięczne archiwum: Sierpień 2020

Noce z przeworskim Muzeum – WIDEOWYCIECZKA: SPACERKIEM PO DAWNYM PRZEWORSKU

Zapraszamy  na drugie  wirtualne spotkanie w ramach zadania pn. „Noce z przeworskim Muzeum”. Premiera wideowycieczki - spaceru po miejscu kultury w towarzystwie historyk Małgorzaty Wołoszyn (Muzeum w Przeworsku), S. Małgorzaty Gil (dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Przeworsku), Ks. prałata Tadeusza Gramatyki (proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Przeworsku), historyka Szymona Wilka (Uniwersytet Rzeszowski).
Premiera video: w najbliższą niedzielę 30 sierpnia 2020 r. o godz. 21.00 na kanale You Tube Muzeum w Przeworsku.
Zadanie dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.
Zapraszamy!

Noc druga

Na POPOŁUDNIE Z MUZAMI zapraszamy do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku

W najbliższą niedzielę, 23 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 zapraszamy na
POPOŁUDNIE Z MUZAMI - spotkanie z literaturą, muzyką i malarstwem.
Uwaga! W tym dniu Muzeum czynne jest w godz. 11.00 -17.00.
W programie:
17.00 – Spotkanie z Katarzyną Zamoyską autorką książki pt. PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI czyli nauki księżnej Izabeli Czartoryskiej dla dzieci
(SALA BALOWA PAŁACU LUBOMIRSKICH)
18.00 – Przerwa kawowa
18.15 – Koncert zespołów muzycznych: Crescendo z Przeworska oraz Quartetto Ardente z Krakowa
(TARAS ZACHODNI PAŁACU LUBOMIRSKICH – NAD PTASZKARNIĄ)
17:00-19.30 – Wystawa prac malarskich Urszuli Gołdasz z Urzejowic
(OTWARTA GALERIA POD TARASEM ZACHODNIM)
W trakcie spotkania – możliwość zakupu książki Katarzyny Zamoyskiej PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI, w cenie 60 zł.
https://www.youtube.com/watch…
W razie deszczu – koncert odbędzie się w sali balowej Pałacu Lubomirskich.
UCZESTNICTWO W WYDARZENIU – Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO.
Do projektu afisza wykorzystano ilustrację Anny Greloff.

popoludnie z muzami

KINO LETNIE – ZAPRASZAMY W TEN WEEKEND

Zapraszamy do Zespołu Pałacowo-Parkowego na seanse KINA LETNIEGO.

„Nieobliczalni”, prod. Francja 2012  -  7 sierpnia 2020 r. – piątek

„Pasażer”, prod. USA, W. Brytania 2018  – 8 sierpnia 2020 r. -  sobota

Filmy wyświetlane będą w godz. 20.30-22.30.  Wstęp wolny. Pogoda zapowiada się stabilna i bezdeszczowa. Udział w wydarzeniu – z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
Prosimy o zaopatrzenie się w środki przeciw komarom: polecamy repelenty na komary: aerozole i płyny na komary do ochrony osobistej oraz bardzo skuteczne spirale i pałeczki odstraszające komary.

Kino letnie zorganizowano w ramach zadania: „Zakup projektora, ekranu oraz nagłośnienia do organizacji kina letniego i imprez plenerowych”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatu Przeworskiego oraz Muzeum w Przeworsku.

Uczestników obowiązuje regulamin:

REGULAMIN KINA LETNIEGO

W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W PRZEWORSKU

1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Kina Letniego (dalej zwanym „Kinem Letnim”) w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku, ul. Park 2, Przeworsk

2. Organizatorem Kina Letniego jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, z siedzibą pod adresem:  ul. Park 2, 37-200 Przeworsk.

3. Projekcja filmów odbędzie się przed budynkiem Oranżerii na wyznaczonym do tego terenie.

4. Projekcja filmów odbywa się w uzgodnionych terminach, podanych do publicznej wiadomości, po zapadnięciu zmroku.

5. Organizator nie pobiera opłat za oglądanie filmów.

6. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w projekcji filmów w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Podczas projekcji obowiązuje :

- kulturalne zachowanie,

- zakaz palenia papierosów,

- zakaz wnoszenia i picia alkoholu.

8. Organizator decyduje o liczbie osób uczestniczących w projekcji. Liczba nie może przekraczać 100 osób.

9. Z Kina Letniego mogą zostać wyproszone osoby, które w ocenie Organizatora Kina Letniego mogą stwarzać zagrożenie dla innych uczestników.

10. Organizator Kina Letniego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Kina Letniego.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania projekcji filmu w przypadku okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzenie seansu (np. burza, ulewny deszcz).

12. Uczestnik może przynieść bezpieczne siedzisko, np. koc, krzesło, karimatę, leżak, itp.

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za osoby przebywające poza terenem wyznaczonym na potrzeby projekcji filmu.

14. Organizator na potrzeby uczestników „kina letniego” wyznacza toaletę WC w budynku Kordegardy.

15. Każdy, kto zdecyduje się na udział w projekcji zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, w przeciwnym razie zostanie wyproszony z miejsca odbywania się projekcji filmu.

16. W razie jakichkolwiek zagrożeń należy zgłosić zaistniałą sytuację pod numery alarmowe:  112 – numer alarmowy, 997 – Policja, 998 – Straż Pożarna, 999 – Pogotowie ratunkowe oraz pod numer Organizatora: 794-777-811 (pracownik dozoru), 794-777-411 (dyrektor Muzeum).

14. W razie wątpliwości, sprawy nierozstrzygnięte w powyższym regulaminie należy skonsultować z Organizatorem Kina Letniego.

15. Regulamin dostępny jest u pracownika dozoru  Muzeum w Przeworsku oraz na stronie internetowej Muzeum.

Plakaty