Miesięczne archiwum: Luty 2019

XVII edycja konkursu plastycznego „Współcześni Rycerze Św. Floriana”

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Współcześni Rycerze Św. Floriana”. Konkurs objęty został patronatem przez: Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Związek Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Przeworsku, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Wojewodę Podkarpackiego, Starostę Powiatu Przeworskiego, Burmistrza Miasta Przeworska oraz Wójta Gminy Przeworsk.

Tematyka prac plastycznych:
POWÓDŹ, POŻAR, HURAGAN – STRAŻAK ZAWSZE ŚPIESZY Z POMOCĄ
JAK WYOBRAŻAM SOBIE GASZENIE POŻARÓW W DAWNYCH CZASACH?

Na prace czekamy do 12 kwietnia 2019 r.
Informacji udziela mgr Wojciech Kruk  w Dziale Historii Pożarnictwa – nr tel. 793 555 611

Do pobrania w plikach pdf : Regulamin konkursu  Regulaminu konkursu 2019 aktualny oraz Oświadczenie opiekuna uczestnika konkursu Oświadczenie RODO.

Jako ikonę wpisu wykorzystano pracę Julii Kulig z przedszkola w Pogwizdowie Nowym, laureatki I miejsca w konkursie w 2014 r.

SESJA POPULARNONAUKOWA PROMUJĄCA 3 TOM „PRZEWORSKICH STUDIÓW REGIONALNYCH”

Tom 3 „Przeworskich Studiów Regionalnych”  ukazał się drukiem pod koniec grudnia 2018 r., zaś promocja publikacji – przedstawienie jej i przybliżenie szerszemu gronu, odbyła się 7 lutego 2019 r.  Licznie zgromadzona publiczność uczestniczyła w sesji popularnonaukowej towarzyszącej promocji publikacji, wydanej przez Muzeum w Przeworsku. Redaktorem naukowym serii wydawniczej jest dr Leszek Kisiel, Burmistrz Miasta Przeworska. Czasopismo wydane zostało przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Urzędu Miasta Przeworska.

Sesja rozpoczęła się o godz. 17.00, W imieniu nieobecnego Burmistrza Miasta Przeworska, do celu i tematu sesji wprowadził obecnych Zastępca Burmistrza – Wojciech Superson. Pierwszy referat wygłosili Aleksandra Chmurowicz-Walocha i Mirosław Walocha, a dotyczył postaci przeworszczanina generała Jana Chmurowicza w oparciu o zbiór dokumentów rodzinnych, archiwaliów ze zbiorów Muzeum w Przeworsku  oraz zdigitalizowane zbiory polskich czasopism w Oesterreichische Nationalbibliothek. Drugi referat wygłoszony przez doktoranta historii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Łukasza Chrobaka odnosił się do roli księcia Andrzeja Lubomirskiego w zapoczątkowaniu i prowadzeniu działalności w przemyśle cukrowniczym w Galicji. Po przerwie kawowej, o istnieniu i zakresie działania miejscowych bractw religijnych w 2. połowie XIX w.: Bractwie Paska Św. Franciszka z Asyżu i Bractwie Szkaplerza Świętego przy kościele oo. Bernardynów, opowiedział Szymon Wilk – doktorant historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Jako ostatnia,  wystąpiła etnograf z Muzeum w Przeworsku – Katarzyna Ignas, która podjęła temat tradycyjnego zwyczaju bębnienia, praktykowanego w Przeworsku w końcu Wielkiego Tygodnia, nawiązującego do chlubnych wydarzeń historycznych z dziejów miasta, ale także stanowiącego archaiczną praktykę czynienia rytualnego hałasu w niebezpiecznych okresach przejścia. Zwyczaj związany jest przede wszystkim z zabytkowymi historycznymi budowlami, będącymi niemymi świadkami zdarzeń oraz towarzyszy mu bogata narracja,  liczne wersje podania, znanego przeworszczanom, co zostało ukazane w krótkim filmie „Jak to z Tatarami bywało”, nakręconym w Przeworsku w 2015 r. przez studentów PWSFTViT w Łodzi.

W części przeznaczonej na dyskusję, na zakończenie głos zabrał Starosta Powiatu Przeworskiego – Bogusław Urban, który będąc z wykształcenia historykiem, z wyjątkowym zainteresowaniem przysłuchiwał się wystąpieniom, następnie pogratulował osobom zaangażowanym w tworzenie dzieła, jakim są „Przeworskie Studia Regionalne”.

Publikacja ukazała się w nakładzie liczącym 200 egz. Dostępna jest w sprzedaży w godzinach pracy Muzeum, cena – 30 zł.

Fotogaleria z sesji – fot. Jolanta Sagan-Thomas

DSC04979DSC04983_DSC4995_DSC5000_DSC5005_DSC5009_DSC5013_DSC5020_DSC5026_DSC5030_DSC5032_DSC5034