Miesięczne archiwum: Czerwiec 2017

HISTORIA ORDYNACJI PRZEWORSKIEJ KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH – zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo mkidn    Powiat Przeworski

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy informuje, iż rozpoczyna realizację zadania „HISTORIA ORDYNACJI PRZEWORSKIEJ KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH” w ramach programu: „Wspieranie działań muzealnych”, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 20 tys. zł.

Celem zadania jest publikacja katalogu pt. „Historia Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich” do wystawy czasowej pod tym samym tytułem. Katalog będzie miał na celu popularyzację wiedzy o rodzinie Lubomirskich z Przeworska, o działalności ordynatów Przeworskich – książąt Henryka, Jerzego i Andrzeja Lubomirskich do 1945 r. i ich wielkiej roli w finansowaniu i funkcjonowaniu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. W 1823 – Henryk Lubomirski podpisał umowę z Maksymilianem Ossolińskim o włączeniu zbiorów przeworskich do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i utworzenia z nich Muzeum im. Lubomirskich. W umowie zobowiązał się do utworzenia Ordynacji Przeworskiej, która miała zabezpieczać fundusze dla Ossolineum.

Muzeum w Przeworsku posiada sporą kolekcję archiwaliów i fotografii związanych z tematyką katalogu, które do tej pory nie były publikowane i prezentowane szerszej publiczności, prezentować będzie również materiały pochodzące ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie oraz od potomków rodziny Lubomirskich i prywatnych kolekcjonerów.

Wystawa i katalog wpiszą się w jubileuszowe obchody 200-lecia Ossolineum w Lwowie i Wrocławiu w 2017 r. Zadanie współfinansowane jest także przez Powiat Przeworski. Katalog ukaże się drukiem dnia 1 grudnia 2017 r., będzie towarzyszyło mu spotkanie promocyjne, dostępny będzie również w wersji pdf na stronie internetowej naszego Muzeum. Zadanie współfinansowane jest także przez Powiat Przeworski.

Małgorzata Wołoszyn

3

Wystawa asortymentu Zakładów Przemysłowych Ordynacji Przeworsk na Targach Lwowskich, okres międzywojenny. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu.

I Ordynat Książę Jerzy Lubomirski

Pierwszy Ordynat – Książę Jerzy Lubomirski. Ze zbiorów Muzeum w Przeworsku.

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery dzięki głębokiej modernizacji energetycznej budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku wraz z kompleksową modernizacją układu grzewczego.
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej.”

Środki UE – EFRR RPO WP działanie 3.2- 611 665,52 zł
Wkład własny: Powiat Przeworski-199 000 zł
Całkowity koszt inwestycji – 810 665, 52 zł

Za utrudnienia wynikłe z prowadzonych robót – przepraszamy .

plakat-promocja termomodernizacja pałacu

Dokumentacja początku robót budowlanych:
DSC02108DSC02117DSC02168DSC02161DSC02160DSC02151

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ POPLENEROWĄ

Muzeum w Przeworsku Galeria „Magnez” serdecznie zaprasza dnia 9 czerwca 2017 o godzinie 11.00 na otwarcie wystawy, prezentującej prace dzieci z przeworskich szkół podstawowych
nr 1, nr 2 i nr 3, powstałe podczas  dwudniowego pleneru rysunkowo-malarskiego zorganizowanego w dniach 20 i 21 maja 2017 r.  w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku. Natura jest naszym wspólnym domem, inspiracją i dziedzictwem, o które należy się troszczyć i pielęgnować.
Organizatorzy pleneru: Muzeum w Przeworsku, Stowarzyszenie Muzeum w Przeworsku i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 „Jedynka” w Przeworsku składają serdeczne podziękowanie Panu Zbigniewowi Kiszce Staroście Powiatu Przeworskiego i Panu Leszkowi Kisielowi Burmistrzowi Miasta Przeworska oraz wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe, umożliwiające zakup akcesoriów plastycznych niezbędnych do artystycznej twórczości dzieci na łonie natury. Dziękujemy również za wsparcie rzeczowe naszych działań dyrektorom szkół podstawowych: Pani Barbarze Motyce, Pani Lidii Bułaś, Panu Bogdanowi Sebzdzie oraz Pani Agnieszce Storek – kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy
w Przeworsku.  W imieniu organizatorów Halina Superson – Muzeum w Przeworsku.

zaproszenie 3 (3)