Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

ROZSTRZYGNIĘCIE XIV EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO – WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA

Informujemy, iż rozstrzygnięty został wojewódzki konkurs plastyczny „Współcześni Rycerze św. Floriana”.  Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom, nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Zamieszczamy treść protokołu:

PROTOKÓŁ OBRAD JURY
XIV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA”
pod patronatem
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Przeworsku
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Wojewody Podkarpackiego
Starosty Powiatu Przeworskiego
Burmistrza Miasta Przeworska
Wójta Gminy Przeworsk
Komisja w składzie:
Przewodniczący: Barbara Tereszkiewicz – warsztaty terapii zajęciowej w Przeworsku
Członkowie:         Halina Superson – pracownik Muzeum w Przeworsku
Elżbieta Olszyńska – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku
st. bryg. mgr inż. Janusz Flak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
Komisja po zapoznaniu się z regulaminem konkursu dokonała przeglądu 775 nadesłanych prac z 60 przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół województwa podkarpackiego.

Zgodnie z regulaminem, jury konkursu oceniło prace w trzech grupach wiekowych:

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym – 226 prac

II grupa – klasy 1-3 szkoły podstawowej – 408 prac

III grupa – klasy 4-6 szkoły podstawowej – 141 prac

24 prace nie zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie – zostały opisane nieregulaminowo.

Podstawowymi kryteriami, którymi kierowano się przyznając poszczególne nagrody i wyróżnienia były: temat pracy, technika, samodzielność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.

W I grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce   Jakub Siciński – Przedszkole Miejskie Nr 5 w Łańcucie

I miejsce   Jan Kołata – Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu

II miejsce  Michał Woś – Przedszkole Nr 3 w Przemyślu

II miejsce  Milena Jaszcz – Samorządowe Przedszkole w Przecławiu

III miejsce Jakub Jurkowski – Samorządowe Przedszkole w Przecławiu

III miejsce Szymon Perczyk – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jarosławiu

Julian Szkoła – Miejskie Przedszkole Nr 9 w Jarosławiu – Nagroda Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

Natalia Jędrzejczyk – Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu

Tymon Mikuła – Przedszkole Nr 3 w Przemyślu

Filip Król – Przedszkole Nr 3 w Przemyślu

Michał Kaczorowski – Przedszkole Miejskie w Dynowie

Emilia Miśniakiewicz – Przedszkole Miejskie w Dynowie

Anna Burek – Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori w Jarosławiu

Aleksandra Kogut – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

Paweł Sławiński – Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku

Wiktor Proń – Przedszkole Miejskie Nr 2 Promyczek w Leżajsku

Magdalena Śliwa – Przedszkole Miejskie Nr 2 w Przeworsku

W II grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce       Maja Kobielska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

II miejsce     Sara Manowiec – Zespół Szkół w Tryńczy

III miejsce    Szymon Pieczonka – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

III miejsce   Kamil Goch  – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

Kamila  Golonka – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

Sebastian Mazurek – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

Jan Nicowski – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

Antoni Czerwonka – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

Damian Szczęch – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej

David Dereń – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej

Zuzanna Wota – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

Wiktoria Ochab – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie

Kacper Sowiński – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

Filip Szul i Filip Waga – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łańcucie

NAGRODA SPECJALNA JURY – klasa I B Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku – praca zbiorowa pt. „OBSERWATOR” wykonanie uczniowie i uczennice –  pomysł: Kacper Karaś

W III grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce     Klaudia Cwynar – Zespół Szkół w Gaci

I miejsce     Oliwia Kędziora – Zespół Szkół w Gorzycach

II miejsce    Justyna Czeszyk – Zespół Szkół w Gorzycach

III miejsce  Ewelina Ładak – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

Karolina Kruk – Zespół Szkół w Gaci

Kaja Młynarska – Zespół Szkół w Tryńczy

Dawid Grabowski – Zespół Szkół w Gorzycach

Wiktor Kapera – Zespół Szkół w Gorzycach

Karolina Cwynar – Szkoła Podstawowa Nr 3 Łańcut

Jakub Bem – Szkoła Podstawowa w Kraczkowej

Maja Siry – Szkoła Podstawowa w Cieplicach

Marcelina Juras – Zespół Szkół w Dynowie

Ze względu na poruszoną tematykę i przesłanie konkursu, jury dostrzega potrzebę jego kontynuowania w następnych latach.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

27.04.2016 r.

 

PLENER ZAKOŃCZONY!

W parku przy Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy 23 i 24 kwietnia odbyły się zapowiadane wcześniej imprezy plenerowe: warsztaty graficzne z monotypii rysunkowej i plener malarski.  W pierwszy dzień opiekę artystyczną nad dziećmi z przeworskich szkół sprawowały:
dr Magdalena Uchman i mgr Kamila Bednarska z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, natomiast w drugim dniu – plener malarski poprowadził dr hab. Marek Olszyński profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego przy pomocy studentów – wolontariuszy z Wydziału Sztuki  Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zamawialiśmy pogodę słoneczną! Ale tylko częściowo nasze pragnienia się spełniły. Sobota była ciepła i słoneczna, więc materiały rozłożyliśmy na parkowym trawniku. Po krótkiej prelekcji, odbyły się zajęcia praktyczne. Powstały ciekawe szkice z natury, które posłużyły młodym uczestnikom  do wykonania interesujących monotypii w pracowni (technika mało znana, ale dająca wyśmienite efekty!). Dzień twórczej pracy zakończyliśmy ogniskiem integracyjnym.

A B D E F G I J K L Ł M N O P R S T U W

Niedzielna aura sprawiła nam psikusa! Było zimno, padał deszcz. Decyzją prowadzącego dr Marka Olszyńskiego, plener został przeniesiony na teren dawnych ogrodów pałacowych do szklarni zwanej „figarnią”, gdzie po krótkiej prelekcji,  uczestnicy malowali przy sztalugach obrazy z wyobraźni , mieszali kolory na paletach. Studenci z Wydziały Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego udzielali uczestnikom rzeczowych instrukcji, chwalili efekty. Mimo iż aura nie dopisała, podczas warsztatów nie było  miejsca na nudę i marnotrawienie czasu. Gorąca kiełbasa podana na zakończenie pleneru malarskiego,  dopełniła dwudniowych atrakcji przygotowanych dla plenerowiczów.

Muzeum w Przeworsku i Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum składa specjalne podziękowanie  dr hab. Markowi Olszyńskiemu za zaangażowanie w przygotowanie pleneru, pedagogom i studentom z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego za profesjonalną korektę i życzliwość dla jeszcze niedoskonałego warsztatu uczestników. Podziękowanie należy się również  nauczycielkom ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Przeworsku, które poświęciły w dniu wolnym od pracy czas dla swoich uczniów.

Prace poplenerowe dzieci można będzie zobaczyć na wystawie z okazji XX Przeglądu Twórczości Plastycznej uczniów przeworskich szkół podstawowych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku w miesiącu maju 2016.
Halina Superson

 

 

PLENER PLASTYCZNY 2016

MUZEUM W PRZEWORSKU I STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MUZEUM ZAPRASZAJĄ DZIECI, MŁODZIEŻ I PASJONATÓW SZTUK PIĘKNYCH Z PRZEWORSKA I OKOLIC DO UDZIAŁU W PLENERZE MALARSKIM I WARSZTATACH Z GRAFIKI WARSZTATOWEJ !

TERMINY :
- WARSZTATY GRAFICZNE Z MONOTYPII RYSUNKOWEJ /TYLKO DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY
Z PRZEWORSKICH SZKÓŁ / -23.04.2016 /SOBOTA/ godz. 10.00,
- PLENER MALARSKI /maks. dla 15 osób/ 24.04.2016 /NIEDZIELA/- w godzinach od 10.10 do ok.16.16

Materiały plastyczne dla dzieci i młodzieży zostały zakupione z dotacji przyznanej przez Burmistrza Miasta Przeworska dla projektu złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum na realizację w roku 2016 zadania pt.: Warsztaty w Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej.
Dorośli uczestnicy mogą brać udział w tym projekcie pod warunkiem, że korzystać będą ze swojego sprzętu plastycznego /farby, blejtram, mat. i papier rysunkowy/.

Zapisy chętnych pasjonatów i miłośników SZTUK PRZEPIĘKNYCH – maksymalnie do 15 osób w każdej grupie – będą tylko do dnia 13.04 br. /środa/, pod nr telefonu: 698 701 466 – p. HALINA SUPERSON

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz konieczność rezerwacji materiałów plastycznych, prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniami!

Program pleneru:

Podczas pleneru – od ok. godziny 10.10 do maks. 16.16 – czas poświęcony będzie pracy twórczej. Każdy uczestnik otoczony zostanie opieką artystyczną ze strony nauczycieli – plastyków z przeworskich szkół, studentów, artystów i pedagogów z Wydziału Sztuki UR – Wydział Sztuki / Uniwersytet Rzeszowski / Faculty of Art UR oraz malarzy i grafików z Okręgu Rzeszowskiego ZPAP -http://www.zpaprzeszow.pl/ co umożliwi profesjonalne dostosowanie wymagań
i zadań do potrzeb oraz możliwości każdego uczestnika.

Po całodziennej pracy – w wypadku partycypowania chętnych uczestników pleneru w kosztach „oprawy gastronomicznej” spotykamy się na wieczornych ogniskach integracyjnych w przeworskim Domku Ogrodnika, sprzyjających rozmowom
o sztuce i wymianie doświadczeń.

Powstałe prace malarskie i graficzne /z zakresu monotypii rys./ omawiane będą podczas ich powstawania, ale również na koniec zajęć -indywidualnie i w trakcie tzw. korekty zbiorowej, podsumowując w ten sposób dotychczasowe osiągnięcia wszystkich uczestników.
Na zakończenie pleneru kadra dydaktyczna wybierze najciekawsze propozycje plastyczne do zaprezentowania ich na majowej wystawie poplenerowej w Galerii Magnez – Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy i w działającej tam Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej Przeworska Otwarta Pracownia Plastyczna.

W programie naszego projektu przewidujemy m.in.:

zapoznanie z malarską techniką akrylową
– pracę na płótnach /blejtramach malarskich/
wprowadzenie do technik pracy na papierze
– rysunek ołówkiem, węglem lub tuszem oraz interpretacja wybranego szkicu na technikę graf. – monotypii rysunkowej
- poszerzenie umiejętności obserwacji i interpretacji z natury.

Plenery i warsztaty plastyczne organizowane są w cyklicznym już projekcie promowania kultury wysokiej wśród dzieci i młodzieży z Przeworska i okolic, przy oficjalnej współpracy z pracownikiem Muzeum -panią Haliną Superson oraz członkami Stowarzyszenia Miłośników Muzeum w Przeworsku. Realizowane są dzięki zaangażowaniu ze strony lokalnych nauczycieli plastyki oraz i przy współpracy ze studentami i pedagogami z rzeszowskiego Wydziału Sztuki UR i profesjonalnymi artystami – członkami ORz ZPAP.

Wsparcie finansowe dla tego projektu artystycznego otrzymujemy w tym roku ze strony Dyrektora Muzeum – pana Tomasza Syka oraz Burmistrza Miasta Przeworsk – pana Leszka Kisiela.

Zapraszamy serdecznie do tegorocznej edycji !

Warsztaty w penerze monotypia

LEON STRAŻAK I JEGO MUZEUM

Z przyjemnością informujemy, iż audycja „LEON STRAŻAK I JEGO MUZEUM”, zrealizowana w Muzeum Pożarnictwa w październiku 2015 r., przez red. Bernadetę Szczyptę z Radia Rzeszów, zdobyła wyróżnienie w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Radiowym „Strażacy Ochotnicy – nie tylko gaszą – 2015″, organizowanym przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Polskie Radio SA.

Audycja do pobrania