Miesięczne archiwum: Czerwiec 2019

Odpowiedź na zapytanie ws. przetargu „Remont konserwatorski elewacji Pałacu Lubomirskich w Przeworsku – Etap II”

W odpowiedzi na zapytanie: dotyczące przetargu na „Remont konserwatorski elewacji Pałacu Lubomirskich w Przeworsku – Etap II” Oznaczenie sprawy: RP.2711.1.2019
Czy zakres prac obejmuje tylko elementy zawarte w przedmiarze? W dokumentacji opisano szerszy zakres prac konserwatorskich np. polichromia. Czy należy wycenić jedynie zakres objęty przedmiarem?
Informujemy, iż: Należy wycenić w kosztorysie ofertowym tylko elementy zawarte w przedmiarze bez polichromii. Polichromie zostały wykonane w roku ubiegłym w ramach pierwszego etapu prac konserwatorskich przy elewacji.
Dziękuję, mgr inż.  Grzegorz Drabik tel. 502216533

Kamienistą ścieżką ku słońcu – wystawa fotografii Marceliny Budek

25 czerwca, o godz. 10.00, zapraszamy do Galerii „Magnez” na otwarcie wystawy fotografi Marceliny Budek. Wystawa organizowana jest przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Przeworsku w ramach projektu: „Kamienistą ścieżką ku słońcu. Szlakiem Orlich Gniazd – niepełnosprawni poznają dziedzictwo narodowe”, dofinansowanego przez MKiDN Fundacja Promocja Kultury.
Wystawa czynna będzie do 5 lipca.

1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Remont konserwatorski elewacji Pałacu Lubomirskich w Przeworsku – Etap II

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza Wykonawców do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego do zadania: Prace remontowe oraz prace konserwatorskie na terenie Muzeum w Przeworsku pn. Remont konserwatorski elewacji Pałacu Lubomirskich w Przeworsku – Etap II”.
Szczegóły do pobrania w załącznikach oraz link do skopiowania, poniżej:
2711_2 RODO_11
2711_2_formularz_oferta_1
2711_2_oswiadczenie_nt._grupy_kapitalowej_4
2711_2_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_3

2711_2_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_2
2711_2_siwz_OK
2711_2_wykaz doświadczenia_7
2711_2_wykaz osób_8
2711_2_wzor_umowy_5
2711_2_zobowiązanie podmiotu trzeciego_6
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.06.2019 r
pozwolenie konserwatorskie elewacja
pozwolenie konserwatorskie remont Pałacu
pozwolenie na budowę remont pałacu w Przeworsku
program prac konserwatorskich elewacja pałac
przedmiar robót
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remont pałacu Lubomirskich w Przeworsku

https://drive.google.com/drive/folders/1DVvAtisRSMiSl58brG6I6qrJSFK38Yhi

Kontakt: mg inż. Grzegorz Drabik,  tel. 502 216 533