Miesięczne archiwum: Kwiecień 2014

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA”

PROTOKÓŁ OBRAD JURY

XII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA”

pod patronatem

  Podkarpackiego Kuratora Oświaty

  Podkarpackiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

  Starosty Powiatu Przeworskiego 

Komisja w składzie:

Przewodniczący:

bryg. mgr inż. Janusz Flak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

Członkowie:   Barbara Tereszkiewicz – instruktor warsztatów terapii zajęciowej w Przeworsku

Halina Superson – starszy instruktor galerii Muzeum w Przeworsku

Włodzimierz Gązwa – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku

Komisja po zapoznaniu się z regulaminem konkursu dokonała przeglądu 1517 nadesłanych prac ze 105 przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół województwa podkarpackiego.

23 prace nie zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie, nie spełniały wymogów regulaminu.

Zgodnie z regulaminem, jury konkursu oceniło prace w trzech grupach wiekowych:

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym – 403 prace – 17 prac nie spełniało wymogów regulaminu

II grupa – klasy 1-3 szkoły podstawowej – 755 prac – 6 prac nie spełniało wymogów regulaminu

III grupa – klasy 4-6 szkoły podstawowej – 359 prac

Podstawowymi kryteriami, którymi kierowano się przyznając poszczególne nagrody i wyróżnienia były: temat pracy, technika, samodzielność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.

W I grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce   Julia Kulig – Przedszkole w Pogwizdowie Nowym   

I miejsce   Łukasz Kamiński – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie     

II miejsce  Aleksander Kosik – Przedszkole w Pogwizdowie Nowym

II miejsce  Patrycja Białas – Zespół Szkół w Wilczej Woli – oddział przedszkolny

III miejsce Oliwia Czachor – Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu

III miejsce Nikola Urban – Przedszkole Niepubliczne pn. „Ochronka Św. Józefa” w Nowosielcach

Mikołaj Cisek – Miejskie Przedszkole Nr 9 w Jarosławiu – Nagroda Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

-          Miłosz Puzio – Zespół Szkół w Wilczej Woli – oddział przedszkolny

-          Martyna Jakubowska – Zespół Szkół w Wilczej Woli – oddział przedszkolny

-          Radosław Kołodziej – Zespół Szkół w Chałupkach

-          Milena Mołdoch – Publiczne Przedszkole Nr 28 w Rzeszowie

-     Sebastian Przeszłowski – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

-          Julia Walaszek – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku – oddział przedszkolny

-          Zuzanna Zygmunt – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku – oddział przedszkolny

-          Oliver Dąbrowski – Przedszkole Nr 34 w Rzeszowie

-     Alicja Gawlak – Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu

-     Emilia Wlazło – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jarosławiu

W II grupie wiekowej przyznano następujące nagrody: 

I miejsce      Krzysztof Bożek – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

II miejsce     Bartosz Pomykała – Szkoła Podstawowa Nr 25 w Rzeszowie (świetlica)

III miejsce   Mikołaj Rzepka – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie

III miejsce   Alicja Manowiec – Zespół Szkół w Tryńczy

 

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

-          Karolina Kruk – Zespół Szkół w Gaci

-          Diana Konieczny – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

-          Karol Górecki – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

-       Daniel Kopeć – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli

-          Katarzyna Pisarczyk – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

-          Filip Cielecki – Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Siedleczce

-          Kacper Popek – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie

-          Leon Zardzewiały – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

-          Filip Besiński – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jarosławiu

-          Patryk Gniewek – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie

-          Łukasz Piasek – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

-          Łukasz Sum – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

W III grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce      Aleksandra Wąsik – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

I miejsce      Filip Nagórna – Zespół Szkół w Tryńczy

II miejsce    Karolina Rząsa – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

III miejsce  Robert Peszek – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

III miejsce  Julia Wilczek – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rzeszowie

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

-          Natalia Wójcik – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

-          Martyna Kiełboń – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

-          Bartłomiej Szal – Zespół Szkół w Albigowej

-          Martyna Buczek – Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu

-          Dominika Perykasza – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

-          Oliwia Raczyńska – Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu

-          Wiktoria Balawejder – Szkoła Podstawowa w Wysokiej

-          Monika Hanejko – Zespół Szkół w Gorzycach

-          Julia Jakubiec – Zespół Szkół w Tryńczy

Ze względu na poruszoną tematykę i przesłanie konkursu, jury dostrzega potrzebę jego kontynuowania w następnych latach.

 

 

Wnętrza pałacowe

Eksponaty z zakresu sztuki (rzemiosła artystycznego, malarstwa, rzeźby i fotografiki) zgrupowane są przede wszystkim we wnętrzach pałacowych na I piętrze, stanowiącym piano nobile. Dekoracja architektoniczna i ruchomy wystrój wnętrz, głównie z 1 poł. i z 2 poł. wieku XIX, kiedy to pałac był po raz pierwszy urządzany po rozbudowie starego dworu, zachowane in situ z czasów, gdy pałac był rezydencją Lubomirskich z Przeworska, decydują o zasadniczym profilu sukcesywnie uzupełnianych zbiorów, po ich rozproszeniu w okresie po II wojnie światowej.

Wnętrza muzealne mają – zgodnie ze swą historyczną funkcją – charakter apartamentów mieszkalnych, sal reprezentacyjnych i pomieszczeń pomocniczych. Ich historyczne funkcje podkreśla odpowiedni dobór eksponatów, przy czym ważną rolę spełniają stare inwentarze zbiorów i fotografie wnętrz z okresu przed II wojną światową, wspomnienia i relacje krewnych oraz znajomość eksponatów pochodzących z pałacu w Przeworsku, znajdujących się obecnie w zbiorach innych muzeów. Na zachowany do dziś dawny wystrój wnętrz składają się klasycystyczne sztukaterie – czasem z uzupełnieniami z okresu neostylów – stolarka okienna i drzwiowa ze stylowymi, dekoracyjnymi okuciami i zamkami ze złoconego brązu, lustra wkomponowane w podziały ścian, żyrandole dostosowane do pól plafonów, kinkiety i parkiety mozaikowe.

Przy gromadzeniu zbiorów preferowane są muzealia o charakterze pałacowym w stylu klasycyzmu, empire’u i biedermeieru, harmonizujące z oryginalnymi elementami wystroju wnętrz i uzupełniające skromny zasób przedmiotów pozostałych po rodzinie Lubomirskich z Przeworska. Do tych ostatnich należą: komody w stylu Księstwa Warszawskiego i biedermeier, empirowe żyrandole i kinkiety, kominki z marmuru karraryjskiego, rzeźbiony w biskwicie zestaw kominkowy o tematyce mitologicznej, kanapa w stylu Ludwika XVI, gipsowy odlew popiersia Apolla Belwederskiego, portret Henryka Lubomirskiego w mundurze kawalera maltańskiego (ostatnie cztery eksponaty należą do dzieł odzyskanych przez Muzeum dla pałacu przeworskiego).

Pałac – choć wzniesiony w epoce klasycyzmu, był miejscem kultywowania tradycji  artystycznych dawnych epok historycznych, a także rezydencją żyjącą, przystosowującą się do nowych prądów artystycznych. Znajdowały się tu więc i przedmioty pochodzące sprzed jego kompleksowej przebudowy ok. r. 1800 w stylu klasycystyczno-preromantycznym, jak i przedmioty z okresu neostylów, a nawet dwudziestowiecznego modernizmu. Do pierwszych należą: późnorenesansowy zydel niemiecki z rzeźbionym zapleckiem z motywem atetycznie ustawionych pelikanów i dwa zydle barokowe, ale też i przedmioty o cechach historyzmu, jak lustra w neobarokowych ramach, neobarokowa ława, czy fortepian w ozdobnej obudowie z r. 1865. Eksponaty z tych okresów są więc również gromadzone przez Muzeum, jednak wyłącznie wtedy gdy zgodne są z zasadniczym stylem wnętrza. Kierując się tymi przesłankami zgromadzono w siedmiu udostępnianych do zwiedzania wnętrzach pałacowych o charakterze reprezentacyjnym, mieszkalnym oraz pomocniczych (uzupełniających wnętrza o funkcji mieszkalnej), następujące grupy eksponatów.

Paradna klatka schodowa i hall I piętra – kufer podróżny, 3 portrety cesarzy austriackich z okresu galicyjskiego, XVIII-XIX w., komplet zydli neorenesansowych, rzeźbionych, z herbem Nałęcz w zapleckach i dwa dużych rozmiarów panneaux dekoracyjne o tematyce turniejowej – reprezentacyjne historyzujące płótna pędzla ucznia Matejki – Franciszka Żmurki. We wbudowanej w architekturę klatki schodowej witrynie urządzona została ekspozycję sreber i fajansu nawiązująca do istniejącej tu w czasach historycznych, gdy pałac był zamieszkały przez właścicieli, ekspozycji sreber rodowych.

Jadalnia – komplet mebli w stylu biedermeier, dwie serwantki, a w nich komplety (z ubytkami) porcelany stołowej Austria – Schlagenwald i Anglia – Elbogen z 2 poł. XIX w. i ok. 1900 oraz dwa elementy z serwisu herbowego Henryka Lubomirskiego – Wiedeń 1807, na ścianach okazy porcelany: Wiedeń, Miśnia i Korzec wiek XVIII i I poł. XIX w. oraz dekoracyjny talerz japoński, XIX w.; na stolikach dzbany do wina, puchar kryształowy z herbem Drużyna (spokrewnionej rodziny Potulickich), misa do chłodzenia kieliszków – Petersburg XVIII w. i patera porcelanowa do owoców XIX w. Dywan perski z tegoż okresu. Obraz oprawny w szkło – gwasz na papierze: Pejzaż ze świątynią antyczną, sygn. Burnat 1788.

Sala Balowa   – dominantę stanowi tu grupa sprzętów – pamiątek po Lubomirskich z Przeworska: fortepian koncertowy berlińskiej firmy Bechstein z r. 1865, kanapa trzyosobowa Ludwik XVI, komplet kinkietów biedermeier, klasycystyczne żyrandole i takiż trójczęściowy zestaw biskwitowych rzeźb kominkowych o tematyce mitologicznej, trzy lustra ścienne w historyzujących złoconych ramach, wiklinowa dwupoziomowa żardiniera oraz portret konny rodziny Lubomirskich na tle parku w Przeworsku z 1910 roku pędzla Zygmunta Rozwadowskiego. Zestaw ten uzupełniają późniejsze zakupy Muzeum: para portretów damy w różowym czepcu i oficera wojsk doby Księstwa Warszawskiego, sygn.”Kokular pinx. 1830″ (na portrecie damy), portret kobiety – biedermeier i hr. Rozwadowskiego w mundurze oficera wojsk Księstwa Warszawskiego, oleje na płótnie 1 poł. XIX w., lustro w neorenesansowej ramie oraz zegar ścienny empire i komplety mebli: kanapa, stolik i cztery krzesła Ludwik Filip, komplet złożony z sześciu krzeseł, kanapki i fotela w typie Ludwika XVI.

Salon Różowy– zwany też „Lustrzanym”. Z czasów Lubomirskich zachowały się tu klasycystyczne sztukaterie autorstwa Fryderyk Bauman z pierwszej dekady w. XIX z uzupełnieniami Antoniego Baumanna w stylu neorokoko z 2 poł. stulecia, klasycystyczny żyrandol, takiż kominek z białego marmuru karraryjskiego z delikatnym reliefem z motywem girland, zaś ze sprzętów intarsjowana komoda z okuciami o motywach jazdy Księstwa Warszawskiego oraz wmontowane w ściany 4 lustra. Znajdujące się tu eksponaty zakupione przez Muzeum nawiązują do ogólnego stylu wnętrza. Są to: zegar kominkowy w stylu Ludwika XVI wiedeńskiej firmy Frietza Richtera, dwa fotele rokokowe z ok. poł. XVIII w., empirowy portret olejny pani na Krasnem k. Rzeszowa – Amalii ze Skrzyńskich Skrzyneckiej (żony gen. Jana Skrzyneckiego), neorokokowy komplet wypoczynkowy (4 foteliki i kanapa) z obiciami gobelinowymi á la Aubisson, serwantka ze srebrami stołowymi i platerami z w. XIX (głównie w stylu klasycyzmu i neorokoka) jednoosiowa serwantka narożna z drobiazgami z porcelany i fajansu, w tym powozik porcelanowy Niemcy 1859, polewaczka – zabawka neorokokowa, Niemcy IV ćw. XIX w., cukiernica chinoiserie XIX w., Na uwagę zasługują też dwie platerowe żardiniery, w tym jedna stanowiąca piękny, wytworny okaz secesji i dywanik turecki z XIX w. Dopełnieniem tej ekspozycji jest oddany w depozyt fortepian domowy z pocz. XX w. firmy Petroff.

W dalszej kolejności zwiedzania znajdują się: buduar księżnej, gabinet księcia, sypialnia i garderoba oraz kredens zwany też kuchnią podręczną z zachowaną niezwykle interesującą oryginalną zabudową szafek i reprezentacyjnych witryn na porcelanę stołową.

PERŁY EUROPY WSCHODNIEJ – LWÓW

Trwają prace nad projektem turystyczno-kulturalnym: „Perły Europy Wschodniej: tworzenie i promocja produktów miejskiej turystyki kulturowej w przestrzeni transgranicznej”, którego realizacja odbywa się przy wsparciu finansowym UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina  2007-2013. W projekcie uczestniczą: Lwów, Kołomyja, Iwano-Frankiwsk, Lublin, Zamość i Przeworsk. Jedną z form promocji projektu są artykuły tematyczne – opracowania o charakterze informacyjno-reklamowym na temat oferty turystycznej każdego z miast. Każdy partner ma za zadanie promocję pozostałych partnerów. Prezentujemy artykuł tematyczny poświęcony aktualnym atrakcjom turystycznym Lwowa.

»ĘßẬĘ-2 ßó´Ô« »ĘßẬáßó´Ôá-3

WIOSNA WE LWOWIE !

„Miasto wolnych ludzi” zaprasza wszystkich do spędzenia wiosny we Lwowie

Po dramatycznych wydarzeniach na Ukrainie uwaga wielu ludzi na Zachodzie i Wschodzie nadal jest przykuta do naszego wielkiego państwa, które pokazało jak silne może być dążenie ludzi do wolności i nowej przyszłości. Szczególną uwagę świat zwraca na miasta, które były inicjatorami i aktywnymi uczestnikami rewolucji ukraińskiej. Jednak, oprócz zachwytu i wsparcia w powietrzu nadal wisi pytanie „Czy bezpiecznie jest jechać teraz  na Ukrainę?” We Lwowie odpowiadają „Tak !” i zapraszają turystów powitać wiosnę lub spędzić kilka wiosennych dni w mieście wolnych ludzi!

Są takie miasta, do których ludzie przyjeżdżają wyłącznie „w sprawach służbowych”. Inne miasta kuszą swoimi wieżowcami czy nazwami drogich restauracji, albo obiecują zapewnić niezapomniany i wyszukany wypoczynek. Lwów, natomiast, nie jest podobny do żadnego z takich miast. Gdy stoisz na wieży widokowej Ratusza i patrzysz na różnokolorowe dachy, na linie tramwajowe, które czasem mają więcej zakrętów niż trasa górska, i na jadące tramwaje, wydaje się, że wszystko to można wziąć i zanieść do domu, umieścić w widocznym miejscu i patrzeć w chwilach, gdy nagle psuje się humor, kolejny raz zanurzając się w tej niezapomnianej bajce. Wiosną Lwów naprawdę wygląda jak w bajce! Jest to miasto, które zawsze odkrywasz dla siebie na nowo; miasto, które nie przestaje zadziwiać; miasto, które żyje i się rozwija.

Wiosna we Lwowie – to niezwykły okres i zjawisko w życiu miasta, w którym nie można się nie zakochać. Wiosenny Lwów jest szczególnie ożywiony, energetyczny, uroczysty i aktywny. Właśnie w tym okresie wraz z przyjściem ciepła, lwowskie przytulne kawiarnie wystawiają swoje stoliki na zewnątrz, nadchodzi nowa fala sezonowych świąt i festiwali.

Święta Wielkanocne we Lwowie

Właśnie we Lwowie można najlepiej poczuć atmosferę rodzinnego święta, którym jest Wielkanoc, ponieważ duch rodzinny wyczuwalny jest prawie wszędzie: w każdym kościele, na każdym placu czy ulicy, na których odbywają się liczne festiwale folklorystyczne, koncerty, wystawy i przedstawienia teatralne z okazji Świąt Wielkanocnych. Co roku w ramach uroczystości wielkanocnych we Lwowie odbywa się festiwal etnograficzny „Wielka Hajiwka” (hajiwka – to nazwa wielkanocnej pieśni obrzędowej na terenach Ukrainy Zachodniej)  oraz Festiwal Pisanek.

W tym roku Festiwal Pisanek we Lwowie będzie się odbywał w dniach 1-27 kwietnia. Głównym celem Festiwalu jest popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych, a także dekorowanie miasta Lwowa jednym z głównych symboli Wielkanocy, którym jest pisanka. W czasie świąt miasto zamienia się w Muzeum Pisanki pod gołym niebem, w którym z różnych materiałów wykonywane są pisanki. Około 50 pisanek różnych autorów zostanie ukrytych w różnych lokalach i instytucjach w całym mieście. Wszystko to robi się w celu organizacji tzw. Polowania na pisankę. Ten, kto będzie miał szczęście i odnajdzie najwięcej pisanek otrzyma główną nagrodę w postaci złotego jajka. Na Wielkanoc wszyscy mieszkańcy Lwowa i goście miasta będą mogli obejrzeć pisanki, ponieważ zostaną one wystawione w specjalnie urządzonej Galerii na Rynku. Każdy chętny będzie mógł wziąć udział w miejskim Festiwalu  – wystarczy tylko zrobić własną pisankę i przekazać ją do Galerii.

Podczas Festiwalu Pisanki we Lwowie jego uczestnicy będą mogli wykonać ten klasyczny symbol Wielkanocy z czekolady, balonów, kwiatów, drewna oraz z wielu innych ciekawych i nietradycyjnych elementów i materiałów, a następnie udekorować nim ulice, lokale i instytucje Lwowa. Następnie wszystkie zrobione w ramach Festiwalu pisanki zostaną połączone w jedną wielką Wystawę Pisanek, tworząc w taki sposób nową i oryginalną „Wielkanocną trasę turystyczną pisanki”. W ramach Festiwalu zaplanowane są także warsztaty robienia pisanek. Pisanka jest małym cudem, więc każdy może spróbować zrobić go sam!

Mieszkańcy Lwowa i goście miasta będą mogli wziąć udział w grach i zabawach wielkanocnych, wśród których każdy chętny na pewno znajdzie coś dla siebie. W dniach 26.04.-18.05. na placu przed Teatrem Opery i Baletu im. S. Kruszelnickiej odbędzie się Jarmark Wielkanocny, na którym można będzie kupić tradycyjne produkty i ozdoby świąteczne, a także rękodzieło, miód i wyroby z wosku, artystyczne przedmioty użytkowe. Jarmark będzie również dobrą okazją do spróbowania różnych smakołyków. Organizatorzy planują zorganizować szereg ciekawych warsztatów robienia pisanek, lalek-motanek oraz innych wyrobów, będących nieodłącznym elementem kultury ukraińskiej.

28 kwietnia, a także w dniach 1-3 maja i 5-6 maja na dziedzińcu wewnętrznym Ratusza wystawione będzie misterium wielkanocne w Ratuszu  - przedstawienie uliczne „Hiob”. W dniach 5-7 maja we lwowskim skansenie – Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codziennego będzie odbywać się Festyn „Wielka Hajiwka”. Podczas festynu można będzie wziąć udział w warsztatach robienia pisanki, zostać uczestnikiem tradycyjnych zabaw wielkanocnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak na przykład : „Krzywy taniec” (taniec bez przerwy, który jego uczestnicy tańczą na centralnej alei Muzeum), konkurs „Pisanka dla ukochanego”, atrakcje „Huśtawka”, etc. Na gości festiwalu czekają także koncerty zespołów folklorystycznych i tanecznych, występy znanych wokalistów. Dla najmłodszych uczestników festiwalu zostanie urządzona tzw. polana „Bazie kotki”, na której dzieci będą mogły się bawić przez cały dzień, zapoznając się z obyczajami i obrzędami ludowymi.  „Wielka Hajiwka” – to miejsce rodzinnych spotkań, miejsce spotkań dawnych przyjaciół, gości miasta i wszystkich, którzy uważają siebie za mieszkańców Lwowa.

Atrakcyjna majówka

W dniach 1-2 maja w ramach VII Miejskiego święta „Dzień Batiara” wszyscy chętni będą mieli niepowtarzalną okazję, by zanurzyć się w atmosferę, nastrój, życie i styl „ludzi lwowskiej ulicy” zwanych batiarami. Dzięki batiarom słownictwo używane na przedmieściach Lwowa na początku XX wieku stało się podstawą do formowania specyficznej gwary lwowskiej. Z opowieści starszych ludzi wynika, że batiarzy – to dowcipni, szarmanccy i romantyczni ulicznicy.

Batiarzy są jednym z symboli Lwowa. Mimo, że prawdziwych batiarów już dawno we Lwowie nie ma, ich duch nadal jest obecny w mieście, gdyż istnieje dużo ludzi, którym się podoba ten styl życia i którzy dążą do odrodzenia tego zjawiska kultury miejskiej. Święto Batiara – to występy batiarów-muzyków, batiarskie tańce i konkursy z udziałem zespołów muzycznych, tzw. „Łabuch show”. W tych dniach na śródmieściu Lwowa można będzie spotkać stylowo ubranych batiarów w kapeluszach i kamizelkach, którzy będą żartowali, śpiewali piosenki, tańczyli, zalecali się do „kobit” i rozrabiali.

W tym roku w ramach „Dnia Batiara” we Lwowie odbędą się mistrzostwa między knajpami lwowskimi, więc wszyscy lwowianie i goście miasta będą mogli kupić na „Jarmarku batiarskich legumin” mieszczącym się na Rynku: oryginalny kufel festiwalowy i wyruszyć w tournée po knajpach. W taki sposób uczestnicy będą mogli za darmo skosztować piwo tej lub innej knajpy i zagłosować na najbardziej gościnną knajpę i najsmaczniejsze piwo. Podczas święta zostanie uruchomiona tzw. Batiarska betoniarnia, gdzie lwowscy rzeźbiarze będą tworzyli prawdziwe batiarskie rzeźby i gdzie każdy będzie mógł otrzymać na pamiątkę ramkę z gliną, w której zostaną wykonane odciski jego ręki czy stopy. Warto również pójść do Kancelarii Batiarskiej, ponieważ właśnie tutaj będzie się odbywało „wyświęcenie” na batiara i wydanie „legitymacji prawdziwego batiara”!

Uszanowanie batiarzy we Lwowie staje się już tradycją, a święto nabiera rozpędu z każdym rokiem: uczestników jest coraz więcej, a program staje się coraz bogatszy. Oprócz możliwości zapoznania się z historią batiarstwa we Lwowie, organizatorzy proponują mieszkańcom i gościom miasta zanurzyć się w świat batiarskich zabaw. Wszyscy chętni będą mogli zapoznać się z prawdziwymi batiarami, zaśpiewać z nimi batiarskie piosenki, nauczyć się gwary batiarskiej oraz uczestniczyć w batiarskich zabawach i żartach. No to jak, porozrabiamy po batiarsku?!

Jazz dla wszystkich

Jednym z najbardziej oczekiwanych i niezwykłych wydarzeń kulturowych w mieście jest Ethno Jazzowy Festival „Flugery Lwowa”, który już dwunasty rok z rzędu odbędzie się we Lwowie w dniach 1-4 maja. Jak zawsze, Festiwal będzie się odbywał w samym sercu Lwowa – na dziedzińcu wewnętrznym Ratusza.

Po raz pierwszy „Flugery” zabrzmiały we Lwowie w 2003 roku. Z roku na rok Festiwal zwiększa swój zasięg i włącza do programu różne wydarzenia literackie, projekty medialne, happeningi. Tradycją festiwalową stały się  „Pobudki rano/Rankowi prokydannia” z udziałem zespołu muzycznego „Mertwyj Piweń”. W 2012 roku w ramach Festiwalu zapoczątkowano jeszcze jedną tradycję „Pobudkę z Hycz Orkiestrą”.

Przez dziesięć lat istnienia „Flugerów” wzięło w nim udział około 150 zespołów artystycznych, czyli około pół tysiąca artystów. Oprócz dziedzińca Ratusza, gdzie odbywały się przeważnie występy zespołów jazzowych, inne wydarzenia kulturalne w ramach Festiwalu, jak na przykład, prezentacje multimedialne, recytacje, happeningi połączone z performancem czy prowokacje estetyczne organizowane były w kawiarni „Synia plaszka”, klubie „Lalka”, w Filharmonii, Teatrze im. M. Zańkoweckiej, w Galerii „Dzyga”, a także na ulicach nocnego Lwowa.

Przychodząc na Festiwal „Flugery Lwowa”, każdy będzie mógł zanurzyć się w wir muzyki jazzowej, posłuchać dobrze znanych wykonawców i zapoznać się z nowymi, a także przyjemnie spędzić czas i odpocząć. W tym roku oprócz tradycyjnych przedsięwzięć w ramach Festiwalu, zaplanowany jest szereg szkoleń i warsztatów dla muzyków ze Lwowa, które przeprowadzą czołowi polscy muzycy i artyści.

„Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu?” Każdego roku miasto udziela na to pytanie symbolicznej i szczerej odpowiedzi: „Tylko we Lwowie!”. Potwierdzeniem tego jest Dzień miasta, który przez wiele lat swego istnienia obrósł w liczne tradycje, wśród których są uliczne widowiska, zabawy i festiwale. W dniach 3-4 maja 2014 roku w centralnej części miasta odbędą się główne uroczystości. Z okazji Dnia miasta ulicami Lwowa przejdzie wielka świąteczna parada, której uczestnikami będą dziecięce zespoły, rycerze w zbrojach, aktorzy teatrów miejskich i teatrów amatorskich na szczudłach, orkiestry, „Cud-pociąg”, karety z jadącymi w nich aniołami, zespoły tańca ludowego, przedstawiciele organizacji młodzieżowych, sportowych, społecznych oraz mniejszości narodowych. Czy wziąć udział w paradzie? Czemu nie!!! Uroczysta parada, przebiegająca każdego roku zgodnie z tradycjami, jednoczy mieszkańców Lwowa i odwiedzających miasto gości.

Od 13 maja do 8 czerwca 2014 roku we Lwowskiej Filharmonii Obwodowej będzie się odbywał XXXIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Muzycznej „Wirtuozy” . Festiwal ten ma długą historię i wypracowaną markę. Od 32 lat w ostatnie dni wiosny mieszkańcy Lwowa i goście odwiedzający miasto mają możliwość rozkoszować się obecnością na scenie mistrzów muzyki klasycznej, których koncerty odbywają się w najbardziej prestiżowych salach koncertowych i na wszystkich festiwalach muzycznych świata oraz słuchać w ich wykonaniu najpiękniejszych utworów muzyki klasycznej różnych form i trendów.

I jeszcze cały szereg imprez

Lwowskie Międzynarodowe Targi Książki dla Dzieci (16-18 maja 2014 roku),  które łączą w sobie wszystkie dziedziny sztuki – sztukę literacką, dekoracyjno-użytkową, taneczną, sztuki plastyczne, piosenki i teatr  – zapraszają wszystkich do zanurzenia się w czarującym i porywającym świecie dzieciństwa. Podczas Targów odbędzie się ok. 500 ciekawych i różnorodnych imprez przeznaczonych dla dzieci i ich rodziców. W ramach Targów tradycyjnie odbędą się: festiwal czytania dzieciom „Książkomania”, kostiumowa parada uczestników, akcja „Książka od Gwiazdy”, konkurs „Weź i czytaj!”, jarmark książek dla dzieci „Targi – dzieciom!”. W tym roku w ramach Targów zostanie przeprowadzona międzynarodowa wystawa ilustracji do książek dla dzieci,  a także po raz pierwszy odbędzie się festiwal sportowy i festiwal gier planszowych.

W maju wszyscy chętni będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w porywającym przedstawieniu, które będzie się odbywało na Rynku i którego nazwa brzmi Festiwal „Lwów – stolicą rzemiosł”. Jest to już tradycyjny lwowski festiwal rzemiosł,  z których z dawien dawna słynęło miasto. Festiwal „Lwów – stolicą rzemiosł” jest nie tylko jarmarkiem, ale także świetną okazją do zapoznania się ze znanymi mistrzami, wzięcia udziału w warsztatach i zabawach. W festiwalu biorą udział artyści-malarze, browarnicy, serowarzy, kucharze, pszczelarze, kowale, garncarze, kamieniarze, tkacze, kuśnierze, jubilerzy, hutnicy, rusznikarze, malarze i rzeźbiarze. Tradycyjnie na jarmarku można będzie kupić wyroby sztuki dekoracyjnej i użytkowej – wyroby z batiku i ze skóry, wyroby haftowane, zabawki ludowe.

Dzień kelnera (21 maja 2014 roku) – święto, które przypomina nam, że to właśnie kelnerzy są nosicielami tradycyjnej lwowskiej gościnności. W tym dniu wszyscy chętni mogą podarować ulubionemu kelnerowi czy kelnerce kwiatek. Jest to jedyny dzień w roku, gdy właściciel restauracji na jakiś czas może się zamienić w kelnera i służyć dobrym przykładem obsługi kelnerskiej. Zwykle właściciel ubiera się w strój kelnera i razem z pozostałymi kelnerami wykonuje swoją pracę. Również w tym dniu właściciele restauracji  wspólnie z władzami miasta wyrażają podziękowanie tym, którzy codziennie stwarzają świąteczną i przyjemną atmosferę w lokalach Lwowa. Należy zaznaczyć, że  święto obchodzone jest tylko we Lwowie i w tym roku odbędzie się jego czwarta edycja.

Festiwal Kultury Średniowiecznej „Lwów starożytny” będzie się odbywał w maju 2014 roku na terenie Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codziennego we Lwowie. Jest to wielka i ciekawa kostiumowa impreza, podczas której można będzie spotkać postacie z dawnych czasów, piękne panie i odważnych rycerzy, błazna i kata, wypróbować swoich sił w łucznictwie, kupić wyroby kowalskie i garncarskie oraz poznać historię naszego pięknego miasta, uważanego za jedno z najstarszych miast na Ukrainie. Głównym wydarzeniem Festiwalu będzie turniej rycerski, który odrodził się we współczesnej Europie po długim czasie zapomnienia. Uczestnikami „Lwowa starożytnego” są przedstawiciele licznych klubów rekonstrukcji historycznej z różnych krajów świata. W ramach festiwalu zaplanowane są występy zespołów muzycznych, które będą grały muzykę średniowieczną.

Każdy, kto w maju 2014 roku zawita do Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codziennego także będzie mógł posłuchać i obejrzeć występy chórów i zespołów śpiewaczych, odbywające się w ramach Festiwalu Chóralnego „Spiwocze Pole”, który jest odzwierciedleniem wysokiej kultury i tradycji chóralnych Lwowa. Na scenie amfiteatru w Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codziennego oraz na innych specjalnie urządzonych na jego terenie scenach można będzie posłuchać śpiewu ponad 25 chórów ze Lwowa, obwodu lwowskiego oraz z innych zakątków Ukrainy. Hasło Festiwalu: „W jedności siła”. Potwierdzeniem tego jest wykonanie utworów napisanych specjalnie dla 500-osobowego połączonego chóru.

W maju we Lwowie odbywa się ogromna liczba festiwali i różnych wydarzeń kulturowych, jednym z nich jest Festiwal „Świat lalki”. Podczas festiwalu każdy może dowiedzieć się czym jest i jak wygląda współczesna etniczna lalka ukraińska. Główną lalką Festiwalu jest lalka-motanka, będąca amuletem, archetypem matki, dziecka, rodziny, symbolem, wypełnionym pozytywną energią. Ukraińska lalka-motanka nieco się różni od innych słowiańskich lalek, ponieważ ma ona na głowie symboliczny znak słońca, znak krzyża. Podczas festiwalu zostaną zaprezentowane „etno lalki” tworzone różnymi technikami i z różnych materiałów: lalki z tkaniny, robione na drutach, ceramiczne, słomiane, lalki z kukurydzy; współczesne lalki kolekcjonerskie w strojach ludowych; jaworowskie drewniane zabawki oraz wielkie lalki różnych narodowości.

Czasem aby wyjść czy uciec z domu i zamienić szarą codzienność w święto, wystarczy tylko znaleźć powód. Powodem wycieczki do pięknego Lwowa może być zwykła Wiosna, która w tym mieście staje się porą niezapomnianą – uroczystą, radosną, kolorową i inspirującą! A więc, powitajmy Wiosnę we Lwowie!

Wesołego Alleluja!

MP-F-931

Życzymy: zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych, smacznego święconego jajka oraz mokrego oblewanego poniedziałku!
W załączeniu „patriotyczna” kartka świąteczna z naszych zbiorów, wyd. Wydawnictwo „Pocztówki” w Tarnowie,1903. Nr MP-F-931.