Miesięczne archiwum: Maj 2015

SKARBY PRZEWORSKICH BERNARDYNÓW


„Skarby przeworskich Bernardynów” to tytuł wystawy czasowej, która od 30 maja do końca września br. prezentowana będzie w Galerii „Magnez” w Muzeum w Przeworsku. Wystawa ma charakter imprezy towarzyszącej uroczystościom jubileuszowym 550-lecia istnienia OO. Bernardynów w Przeworsku.
Budowę kościoła pod wezwaniem św. Barbary w Przeworsku rozpoczęto w 1461 roku, a ukończono staraniem samych zakonników w 1489 roku. Fundatorem świątyni był Rafał Tarnowski, właściciel miasta. Najprawdopodobniej budowla była początkowa jednonawowa, a w 2. połowie XVIII wieku została podzielona na nawę główną i nawy boczne. Razem z murami okalającymi świątynię od strony północno – wschodniej kościół tworzył system obronny miasta. Na skutek doznanych zniszczeń miasto otrzymywało od władców rozliczne ulgi, a papież Klemens VII w 1512 r. wydał bullę dla zakonu Bernardynów, na mocy której zakonnicy otrzymywali rozgrzeszenie po zabiciu wroga podczas obrony miasta. Obronny charakter podkreślała jeszcze ośmioboczna wieża, datowana na 1644 r., pełniąca także rolę dzwonnicy i baszty.. Od strony południowo – wschodniej z daleka widniał manierystyczny szczyt prezbiterium z 1612 r.

We wnętrzu świątyni w przeciwieństwie do bryły kościoła widać wpływy innych epok, widoczna jest XVIII-wieczna barokizacja, wyposażenie kościoła również jest barokowe, a jego najważniejszym elementem jest ołtarz główny autorstwa Andrzeja Dąbrowskiego, przebudowany przez przeworskiego snycerza Antoniego Rarogiewicza na pocz. XX w.; barokowe rzeźbione stalle; obrazy autorstwa znanego malarza bernardyńskiego epoki baroku Franciszka Lekszyckiego, ołtarze boczne w postaci iluzjonistycznych rokokowych fresków. Od strony północnej przylega do świątyni kaplica pod wezwaniem Świętego Antoniego z Padwy z obrazem tegoż świętego oraz ołtarzem, który wyszedł z pracowni rzeźbiarza Antoniego Rarogiewicza.

W korytarzu prowadzącym do zakrystii widnieją XV-wieczne freski ze scenami Męki Pańskiej i Ukrzyżowania; gotyckie kamienne odrzwia prowadzące z kościoła do klasztoru, wejście do zakrystii i zarazem skarbca zdobi kamienny, gotycki portal oraz kute, żelazne drzwi, gotyckie sklepienia w zakrystii i klasztorze.
Na wystawie zaprezentowane zostaną archiwalne fotografie oraz pocztówki kościoła i klasztoru, paramenty liturgiczne, wyposażenie celi klasztornej i biblioteki. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku, Muzeum – Kamienicy Orsettich w Jarosławiu, Archiwum Państwowego w Przemyślu, Muzeum w Przeworsku i ze zbiorów prywatnych.

Wystawie towarzyszą lekcje muzealne, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, a także do wychowanków przedszkoli. Opłata za udział w lekcji muzealnej wynosi 2 zł od ucznia.
Podczas finisażu wystawy we wrześniu 2015 r. przedstawiona zostanie, poddawana obecnie konserwacji technicznej, rzeźba drewniana ze zbiorów Muzeum – figura Św. Antoniego z Dzieciątkiem. Datowana na XVIII w., powstała w kręgu twórców bernardyńskich, pochodzi z kapliczki przy ul. Węgierskiej w Przeworsku.

Małgorzata Wołoszyn

Bernardyni plakat

NOC MUZEÓW 2015 – MUZEUM W PRZEWORSKU

Informujemy iż, w dniu 16 maja 2015 r., w związku z odbywającą się NOCĄ MUZEÓW, godziny otwarcia ulegają zmianie. W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ MUZEUM W PRZEWORSKU CZYNNE BĘDZIE W GODZINACH: 17.00 – 23.00.

Zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej  NOCY MUZEÓW -  w dniu 16 maja 2015 r.
W programie:
- 17:00 Otwarcie wystawy pokonkursowej XIII edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „Współcześni Rycerze Świętego Florian” – Muzeum Pożarnictwa

- 19:00 Koncert fortepianowo-saksofonowy, wystąpią Wiesław Wojtas – saksofon altowy, saksofon tenorowy; Jakub Międlar – fortepian  - Sala balowa Pałacu Lubomirskich

- Spotkanie z Księciem Henrykiem Lubomirskim

- Zwiedzanie wystawy twórczości plastycznej uczniów przeworskich szkół podstawowych i osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku – Galeria „Magnez”

- 20.00-23.00 Zwiedzanie Muzeum (22.15 – ostatnie wejście)

ZAPRASZAMY!

Wstęp wolny.

noc zmieniona

 

KONKURS PLASTYCZNY „FLORIAN 2015″ – XIII EDYCJA – WYNIKI KONKURSU

Wojewódzki konkurs plastyczny „WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA” odbywający  się pod patronatem: Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie; Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”; Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Przeworsku; Podkarpackiego Kuratora Oświaty; Wojewody Podkarpackiego; Starosty Powiatu Przeworskiego; Burmistrza Miasta Przeworska, został rozstrzygnięty. Poniżej zamieszczamy protokół z obrad komisji oceny prac plastycznych.

Komisja w składzie: Przewodniczący: Bożena Krzyżanowska – Wróblewska – emerytowany nauczyciel plastyki; Członkowie: Halina Superson – starszy instruktor galerii Muzeum w Przeworsku, Janusz Olech – Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku, Anna Domicela Niemiec – animator kultury fotografii.

Komisja po zapoznaniu się z regulaminem konkursu dokonała przeglądu 756 nadesłanych prac z 40 przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół województwa podkarpackiego. 2 prace nie zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie – nie spełniały wymogów regulaminu.

Zgodnie z regulaminem, jury konkursu oceniło prace w trzech grupach wiekowych:
I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym – 201 prac
II grupa – klasy 1-3 szkoły podstawowej – 420 prac – 2 prace nie spełniały wymogów regulaminu
III grupa – klasy 4-6 szkoły podstawowej – 135 prac 
Podstawowymi kryteriami, którymi kierowano się przyznając poszczególne nagrody i wyróżnienia były: temat pracy, technika, samodzielność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.

W I grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce   Gabriela Fołta – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

II miejsce  Martyna Kontek – Przedszkole Miejskie Nr 2 w Przeworsku

III miejsce Zofia Wróblewska – Przedszkole Miejskie Nr 2 w Przeworsku

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

-          Martyna Majewska – Przedszkole Nr 19 w Przemyślu

-          Karol Torba – Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu

-          Natalia Obłoza – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przeworsku

-          Wojciech Pels – Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jarosławiu

-     Ksawery Kowalski – Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori w Jarosławiu

-          Nikola Łuksik – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przeworsku

-          Anna Glica – Samorządowe Przedszkole w Przecławiu

-          Amelia Kądziołka – Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu

-          Michał Łagowski – Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu

-          Aleksandra Gugała – Przedszkole Publiczne Nr 4 w Rzeszowie

W II grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce      Alicja Manowiec – Zespół Szkół w Tryńczy

II miejsce     Hanna Boratyn – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

III miejsce   Szymon Dziedziak – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

-          Kacper Sowiński – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

-          Filip Siry – Szkoła Podstawowa w Cieplicach

-          Jarosław Pawłowiec – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

-     Szymon Pieczonka – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

-          Jakub Ładak – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

-          Szymon Łaniusz – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

-          Oliwia Rączka – Zespół Szkół w Dębowie

-          Maja Kobielska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

-     Hubert Jasicki – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej

-     Adrian Wojtyna – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie

W III grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce     Andżelika Wanowicz – Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie

II miejsce    Natalia Wójcik – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

III miejsce  Alicja Czechera – Szkoła Podstawowa w Cieplicach

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

-          Karolina Rząsa – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

-          Amelia Telega – Zespół Szkół w Urzejowicach

-          Maja Siry – Szkoła Podstawowa w Cieplicach

-          Wiktoria Świderska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej

-          Radosław Pondel – Szkoła Podstawowa w Rogóżnie

-          Klaudia Gancarz – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

-          Brunon Węklar – Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rzeszowie

-          Elwira Węklar – Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rzeszowie

-     Aleksandra Wąsik – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

-     Kamila Płoskoń – Zespół Szkół w Gorzycach

Ze względu na poruszoną tematykę i przesłanie konkursu, jury dostrzega potrzebę jego kontynuowania w następnych latach. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przeworsk, 4 maja 2015 r.

Publikowana wyróżniona w konkursie praca jest autorstwa Natalii Obłozy, l. 5, ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Przeworsku.