Miesięczne archiwum: Lipiec 2019

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za lata 2013-2018

W dniu 18 marca 2019 r.  w siedzibie Muzeum w Przeworsku odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku. Złożone zostało sprawozdanie roczne, wybrano nowe władze Stowarzyszenia: prezes – Małgorzata Wołoszyn, wiceprezes stowarzyszenia – Andrzej Rozpotyński, skarbnik – Janina Fornal, sekretarz – Jolanta Sagan-Thomas. Podjęto decyzję o  współpracy przy wydaniu 24-stronicowego folderu pt. „Pałac Lubomirskich w Przeworsku – bedeker” z tekstem autorstwa Łukasza Bajdy.

 Sprawozdanie za lata 2013-2018 

Wesele jedzie od Przeworska – wystawa etnograficzna

Zapraszamy na wystawę etnograficzną pt. „Wesele jedzie od Przeworska. Tradycyjne wesele regionu przeworskiego”. Wystawa przygotowana ze zbiorów: Muzeum w Przeworsku, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum w Jarosławiu Kamienicy Orsettich, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz ze zbiorów prywatnych.

Wystawa do obejrzenia w Galerii „Magnez”. W lipcu wystawa czynna w godz. 10-15, od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 16 628 44 04 wew. 29. Wstęp wolny.

Midisaż wystawy i oprowadzanie kuratorskie odbedzie się w dniu 4 sierpnia 2019 r. w niedzielę podczas XIII Powiatowego Święta Chleba. Widowisko „Wesele – od błogosławieństwa do białego wieńca” zaprezentuje Zespół Śpiewaczy „Wierzbianie” z Wierzbnej. Publikacja towarzysząca wystawie ukaże się we wrześniu br.

Wystawa  realizowana w ramach zadania  pn. „Tradycyjne wesele regionu przeworskiego – obrzędy, zwyczaje, wierzenia i potrawy” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny, Powiat Przeworski i Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Plakat

 

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu: „Prace remontowe oraz konserwatorskie na terenie Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego pn. „Remont konserwatorski elewacji Pałacu Lubomirskich w Przeworsku – etap II”

Muzeum w Przeworsku zamieszcza informacje o wyborze oferty w postępowaniu: „Prace remontowe oraz konserwatorskie na terenie Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego pn. Remont konserwatorski elewacji Pałacu Lubomirskich w Przeworsku – etap II”
Szczegóły  w pliku:
informacja o wyborze oferty