Miesięczne archiwum: Listopad 2017

„Historia Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich” – katalog wystawy ukazał się drukiem

Miło nam poinformować, że ukazał się drukiem katalog wystawy pt. „Historia Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich”. Muzeum w Przeworsku niniejszym katalogiem wystawy i wystawą pod tym samym tytułem wpisuje się w obchody jubileuszu 200-lecia ufundowania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, organizowane przez Ossolineum we Wrocławiu. Obie instytucje – Muzeum w Przeworsku i wrocławski Zakład Narodowy, połączone wzajemnym rodowodem, kontynuują ideę swych fundatorów, a ich działania służą popularyzacji wspólnej historii.
Promocja katalogu wystawy odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w przeworskim Muzeum, od tego dnia czynna będzie również wystawa, którą można będzie zwiedzać do 31 grudnia 2017 r. Katalog jest bezpłatny, można będzie go otrzymać po zapisaniu się na listę dystrybucji: w dniu promocji, w trakcie trwania wystawy i za pośrednictwem FB.
Katalog wystawy mógł się ukazać dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Powiatu Przeworskiego oraz ofiarności mieszkańców Przeworska, którzy w zbiórce publicznej wsparli finansowo ten projekt, a Fundacja Książąt Lubomirskich objęła katalog honorowym patronatem.
Katalog wystawy dostępny jest w formacie pdf HISTORIA-ORDYNACJI_ALBUM pdf na stronę
Małgorzata Wołoszyn
 okładka - Ordynacja