Miesięczne archiwum: Wrzesień 2017

INFORMACJA O OFERCIE EDUKACYJNEJ

Informujemy, że ze względu na prowadzony remont Pałacu Lubomirskich, lekcje muzealne odbywają się w Muzeum Pożarnictwa oraz w Galerii „Magnez” – wystawa czasowa „Ludowe stroje przeworskie – w poszukiwaniu znaku tożsamości”:
Muzeum Pożarnictwa – lekcje prowadzi mgr Wojciech Kruk, tel. 793-555-611 – opłata: 2 zł od ucznia

 1. Jak zmieniały się formy bojowych wozów strażackich  – prezentacja odrestaurowanego samochodu bojowego Dodge.
 2. Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeworsku.
 3. Gaszenie pożarów dawniej i dziś – rozwój techniki gaśniczej na przestrzeni wieków.
 4. Hełmy używane w polskich strażach pożarnych od połowy XIX w. do współczesności.
 5. Zasłużeni działacze polskiego pożarnictwa.
 6. Święty Florian – patron chroniący od ognia.
 7. Budowa i obsługa dawnego sprzętu pożarniczego.
  Wystawa czasowe:  LUDOWE STROJE PRZEWORSKIE – W POSZUKIWANIU ZNAKU TOŻSAMOŚCI w Galerii „Magnez”.  Udział w wystawie i zajęciach jest bezpłatny. Lekcje prowadzi mgr Katarzyna Ignas – tel. 792-555-311. Wystawa dostępna do zwiedzania do 30 września 2017 r. Po konsultacji z wychowawcą, pedagogiem, istnieje możliwość modyfikacji tematów zajęć, zależnie od potrzeb i zainteresowania uczestników zajęć.
  1/KOLOROWY STRÓJ LUDOWY- dzieci (5-8 lat): po obejrzeniu wystawy, dzieci kolorują kolorowankę lub samodzielnie malują postacie ubrane w stroje widziane na wystawie.
  2/WSPÓŁCZESNY STRÓJ ODŚWIĘTNY A LUDOWY STRÓJ ODŚWIĘTNY – dzieci (9-12 lat): po obejrzeniu wystawy, dzieci malują do wyboru: swój współczesny strój odświętny zakładany np. z okazji uroczystości rodzinnych lub dziecięcy ludowy strój odświętny, z którym zapoznały się podczas wystawy.
  3/PRZEWORSKI STRÓJ LUDOWY: PIĘKNO CZY OBCIACH – młodzież (13-18 lat): po obejrzeniu wystawy, będzie możliwość przymiarki strojów folklorystycznych oraz sfotografowania się w pozach podobnych do tych zaobserwowanych na archiwalnych fotografiach na wystawie.
  4/LUDOWE LOGO – młodzież (13-18 lat) po obejrzeniu wystawy, przyglądnięciu się detalom zdobienia strojów, młodzież zaprojektuje logotyp z wykorzystaniem motywu plastycznego widzianego na wystawie (fragment haftu, aplikacji, innego zdobienia), z możliwym użyciem fotografii detalu. Logotyp ten następnie może posłużyć jako propozycja loga promocyjnego regionalnej kultury ludowej.

LUDOWE STROJE PRZEWORSKIE – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia edukacyjne, towarzyszące wystawie LUDOWE STROJE PRZEWORSKIE – W POSZUKIWANIU ZNAKU TOŻSAMOŚCI w Galerii „Magnez”. Udział w wystawie i zajęciach jest bezpłatny. Wystawa czynna jest i zajęcia prowadzone są do 30 września 2017 r.
KOLOROWY STRÓJ LUDOWY- dzieci (5-8 lat): po obejrzeniu wystawy, dzieci kolorują kolorowankę lub samodzielnie malują postacie ubrane w stroje widziane na wystawie.
WSPÓŁCZESNY STRÓJ ODŚWIĘTNY A LUDOWY STRÓJ ODŚWIĘTNY – dzieci (9-12 lat): po obejrzeniu wystawy, dzieci malują do wyboru: swój współczesny strój odświętny zakładany np. z okazji uroczystości rodzinnych lub dziecięcy ludowy strój odświętny, z którym zapoznały się podczas wystawy.
PRZEWORSKI STRÓJ LUDOWY: PIĘKNO CZY OBCIACH – młodzież (13-18 lat): po obejrzeniu wystawy, będzie możliwość przymiarki strojów folklorystycznych oraz sfotografowania się w pozach podobnych do tych zaobserwowanych na archiwalnych fotografiach na wystawie.
LUDOWE LOGO – młodzież (13-18 lat) po obejrzeniu wystawy, przyglądnięciu się detalom zdobienia strojów, młodzież zaprojektuje logotyp z wykorzystaniem motywu plastycznego widzianego na wystawie (fragment haftu, aplikacji, innego zdobienia), z możliwym użyciem fotografii detalu. Logotyp ten następnie może posłużyć jako propozycja loga promocyjnego regionalnej kultury ludowej.
Na zajęcia prowadzone przez mgr Katarzynę Ignas, można umawiać się do końca września, nr tel. 792-555-311. Po konsultacji z wychowawcą, pedagogiem, istnieje możliwość modyfikacji tematów zajęć, zależnie od potrzeb i zainteresowania uczestników zajęć. UDZIAŁ W WYSTAWIE I ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY. (Projekt unijny)

Realizacja projektu pn. „Stroje przeworskie: wpływ na przyszłość przeworskiej wsi” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2016-2017.

W dniu 25 lipca br. Powiat Przeworski podpisał umowę z Województwem Podkarpackim na realizację w/w projektu. Całkowita wartość projektu wynosi: 59 428,23 zł,  przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 33 075,00 zł.  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017. W ramach przedsięwzięcia wydana zostanie publikacja pt.: „Ludowe stroje przeworskie – przeszłość i przyszłość” związana z dziejami stroju przeworskiego oraz przygotowana została wystawa czasowa pt.: Ludowe stroje przeworskie – w poszukiwaniu znaku tożsamości” zorganizowana na czas dwóch miesięcy (sierpień-wrzesień). W trakcie wystawy odbędzie się promocja w/w publikacji i prezentacja strojów przeworskich ze zbiorów Muzeum w Przeworsku oraz muzeów w Przemyślu, Jarosławiu i Rzeszowie. Dzieci oraz młodzież będą uczestniczyć w cyklu lekcji muzealnych, podczas których będzie możliwość kontaktu z eksponatami oraz przymiarki strojów folklorystycznych.

Partnerami projektu są Muzeum w Przeworsku, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku oraz Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, zarówno dorosłych mieszkańców regionu, młodzieży oraz dzieci. Czynnie zaangażowani w realizację projektu zostaną uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu , których zadaniem będzie opracowanie „Ludowego logo” z wykorzystaniem motywu plastycznego widzianego na wystawie (fragment haftu, aplikacji, innego elementu). Logo to będzie funkcjonować jako logo promocyjne przeworskiej kultury ludowej.

Celem projektu „Stroje przeworskie: wpływ na przyszłość przeworskiej wsi” jest wsparcie obszaru związanego z dziedzictwem kulturowym oraz tradycją, poprzez akcentowanie wartości lokalnych społeczności, podkreślanie piękna regionalnej różnorodności, kształtowanie postaw otwartości na kulturę i tradycję regionu. Wydanie publikacji jest doskonałą okazją do promowania wartości polskiej kultury oraz zachowania lokalnej tożsamości kulturowej. Głównym efektem realizacji projektu będzie wzrost wiedzy na temat wyglądu, funkcji i przemian stroju przeworskiego, wpłynie to na rozpoznawalność wzornictwa i kolorystyki strojów z regionu przeworskiego, tym samym przyczyni się spostrzegania jej jako znaku tożsamości i tradycji związanej z obszarem przeworskim. Warto również zaznaczyć, że realizacja projektu przyczyni się do integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi ze szczególnym uwzględnieniem małych społeczności lokalnych.

Publikacja obejmuje dwa zakresy tematyczne: przeszłość – nawiązującą do historii stroju przeworskiego, oraz przyszłość – wskazująca na kierunki jego rozwoju i zmian. Zakończenie projektu przewidziane jest na 15 listopada 2017 r. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące realizacji operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl, tam też osoby zainteresowane podjęciem współpracy, mają możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW.