Miesięczne archiwum: Grudzień 2016

Informacja o godzinach otwarcia Muzeum w okresie świąteczno-noworocznym

Godziny otwarcia Muzeum w Przeworsku w okresie świąteczno-noworocznym:
23 XII /piątek/ – Muzeum czynne w godz. 10-15.30
24-26 XII – Muzeum nieczynne
27 XII -30 XII – Muzeum czynne w godz. 10-15.30
31 XII 2016 – 1 I 2017 – Muzeum nieczynne
2 I  – Muzeum czynne w godz. 11-15
3 – 5 I Muzeum czynne w godz. 10-15.30
6 I – 7 I  Muzeum nieczynne
8 I /niedziela/ – Muzeum czynne w godz. 10-14

DOFINANSOWANIE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

loga powiazane

OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE na projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.
Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, dzięki głębokiej modernizacji energetycznej budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku wraz z kompleksową modernizacją układu grzewczego. Cele szczegółowe to zmniejszenie emisji pyłów i dwutlenku węgla, obniżenie kosztów energii na skutek zwiększenia efektywności energetycznej obiektów, zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego w zabytkowym budynku Pałacu Lubomirskich -  siedzibie Muzeum oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej.
W ramach tej inwestycji, której realizacja jest przewidywana do końca 2017 r. planujemy wykonać kompleksową izolację ścian fundamentowych, wykonanie odwodnienia terenu, na którym posadowiony jest budynek, docieplenie oraz naprawę dachu, przebudowę kotłowni oraz całej sieci centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, renowację zabytkowej stolarki okiennej, przebudowę oraz docieplenie stropu betonowego nad salą mieszczańską, budowę farmy fotowoltaicznej na terenie dawnych ogrodów przeworskich o mocy 10 kW, która pokryje część zapotrzebowania na energię elektryczną. Wkład własny na inwestycję zapewnił Powiat Przeworski.
Wniosek uzyskał dofinansowanie na następującym poziomie:
Środki UE – EFRR RPO WP działanie 3.2- 611 665,52 zł
Wkład własny: Powiat Przeworski-199 000 zł
Całkowity koszt inwestycji – 810 665, 52 zł
Rozpoczęcie realizacji inwestycji: grudzień 2015 r., zakończenie koniec 2017 r.

KONCERT SAKSOFONOWY W SALI BALOWEJ

Zapraszamy dziś 7 grudnia AD 2016 roku, do sali balowej Pałacu Lubomirskich, na godz. 18.00. W koncercie XII Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego organizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną w Przeworsku, wystąpi kwartet saksofonowy „The Whoop Group”.
ZAPRASZAMY!

DZIŚ DO BETLEJA JADĄ KRÓLOWIE… TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI POLSKIEJ I REGIONALNEJ – wystawa czasowa

Dziś do Betleja jadą Królowie… Trzej Królowie w tradycji polskiej i regionalnej 
ZAPRASZAMY NA OTWARCIE WYSTAWY ETNOGRAFICZNEJ ŚWIĄTECZNEJ
W DNIU 11 GRUDNIA 2016 ROKU, W NIEDZIELĘ, O GODZ. 16.00, W GALERII „MAGNEZ”.

tk gwiazda

Dziś do Betleja jadą królowie,
Złote korony mają na głowie,
Z Jeruzalem wyjechali,
Gdzie się Heroda pytali  – o nowym królu…
- jest to początek kolędy śpiewanej przez dziecięce i młodzieżowe grupy kolędnicze, chodzące współcześnie z gwiazdą, w wigilię Święta Trzech Króli – 5 stycznia w Majdanie Sieniawskim.

Mędrcy ze Wschodu, Magowie, Trzej Królowie, Kacper, Melchior i Baltazar – tajemnicze postaci biblijne przez wieki chrześcijaństwa fascynowały ludzkość swoją legendą. Prowadząca ich niezwykła gwiazda, cudowna podróż oraz symboliczne dary -  rozpalały wyobraźnię, budziły zachwyt… Zawarte w średniowiecznych przepisywanych odręcznie księgach wzmianki i opowieści na temat  Mędrców, ułożone zostały w jedną historię.  W 2. połowie XIV w. niemiecki karmelita Jan z Hildesheim  w „Historii Trzech Króli” stworzył barwną opowieść. Opisał dalszą wędrówkę Trzech Króli, wyświęcenie ich na arcybiskupów przez św. Tomasza – apostoła Indii, śmierć mędrców oraz kolejne translokacje relikwii. Według legendy, wszyscy Trzej Królowie zmarli w wieku ponad 100 lat, pochowani zostali razem w jednym grobie w południowej Arabii.  Stamtąd ich ciała przeniesiono do Konstantynopola, następnie do Mediolanu, a w końcu do Kolonii, gdzie relikwie złożono w jednym złotym relikwiarzu w katedrze Najświętszej Maryi Panny, do którego przybywali pielgrzymi z całej Europy, zyskując wspomożenie i doświadczając cudów. W XVIII wieku kult Trzech Królów z Kolonii zanikł, a ich miejsce zajęli inni święci.

Święto Trzech Króli zamyka dwunastodniowy czas Godnich Świąt. Oficjalna nazwa święta to „Epifania”, czyli Objawienie Pańskie: objawienie się Boga człowiekowi, w rozumieniu potrójnego objawienia się Chrystusa światu – w czasie pokłonu Mędrców, w czasie chrztu w Jordanie i podczas wesela w Kanie Galilejskiej. W polskiej kulturze i tradycji chrześcijańskiej szczególnie akcentowano objawienie Chrystusa Mędrcom, którzy reprezentują inne ludy, kultury i religie. Święto obchodzone przez chrześcijan od IV w., zaś w Polsce –  od wieku XIV. Do 1960 r. uroczystość Trzech Króli była w Polsce świętem kościelnym i dniem wolnym od pracy. Zniesiona, a następnie przywrócona w 2010 r., jest obchodzona jako święto Objawienia Pańskiego od 6 stycznia  2011 r.

Zwyczaje ludowe w dniu święta Trzech Króli praktykowane dawniej i współcześnie, wiązały się przede wszystkim z noworocznym okresem przejścia, zimowym przesileniem dnia z nocą, kiedy to różnymi sposobami należało zapewnić sobie powodzenie i pomyślność. Święcono zatem w kościele – kredę, mirrę, czyli żywicę świerkową, kadzidło tj. kawałki bursztynu i jagody jałowca, złote pierścionki, łańcuszki,  medaliki, monety, a także wodę. Mirrę i kadzidło następnie spalano na szufelce, a dymem okadzano wnętrze domu i obory, zaś poświęconą wodą kropiono, aby zapewnić zdrowie domownikom i zwierzętom, ochronić przed nieszczęściem. Kredy poświęconej używa się do dzisiaj w celu utworzenia magicznej granicy przez opisanie drzwi wejściowych. Pisze się: K+M+B RP 2016 lub C+M+B AD 2016. Tradycja rozmaicie tłumaczy ów skrótowy zapis: „Kacper Melchior Baltazar Roku Pańskiego 2016 chronią ten dom od złego” czy też: „Chrystus Mansionem Benedicat” – „Chrystus błogosławi ten dom”. Poświęconą biżuterię ze złota czy innych kruszców ofiarowywano następnie dzieciom odchodzącym z domu, wyjeżdżającym do pracy, szkoły, w podróż, co miało zapewnić im ochronę i powodzenie w przyszłym dorosłym życiu. Trzej Królowie bowiem uchodzili za patronów podróży. Przyzywano ich gdy groziło niebezpieczeństwo w podróży i w drodze przez życie. Poświęconym złotem pocierano także bolące miejsca na skórze.

Przez cały okres Godnich Świąt składano sobie życzenia. Należało wykazywać się w tym szczególnym czasie wyjątkową szczodrobliwością i nie żałować niczego domownikom, rodzinie, odwiedzającym dom kolędnikom, ludziom ubogim, sąsiadom, krewnym, obdarzając ich darami: jedzeniem i pieniędzmi. Wierzono, że owa hojność wróci do obdarowującego; im bardziej będzie się szczodrym, tym szczodrzejsze plony wyda ziemia, większy będzie urodzaj, większymi łaskami obdarzy Bóg. Wigilia Trzech Króli i dzień Trzech Króli nazywane były: szczodrym wieczorem, szczodrym dniem, na pamiątkę szczodrych darów złożonych przez mędrców Dzieciątku. Dzieci gromadkami chodzące po domach składały specjalne życzenia tzw. szczodrackie, za które otrzymywały  pieczywo „szczodroki” – okrągłe bułeczki albo rogaliki z nadzieniem.

W tym przełomowym okresie rolnicy bacznie obserwowali i nadal obserwują pogodę, zaznaczając czy zapisując pogodę przez 12 dni odpowiadających 12 miesiącom. Najpierw jeszcze w Adwencie, od 13 grudnia – dnia św. Łucji do 24 grudnia, a następnie od 25 grudnia do 5 stycznia. Już 1 stycznia dostrzegano wydłużanie się dnia, w dniu 6 stycznia powiadano iż: „Na Trzech Króli noc się kuli” czy „Królowie pod szopę, dnia na kurzą stopę”. Znane były przysłowia prognozujące pogodę: „Na Trzy Króle słonko świeci, wiosna do nas pędem leci”, „Gdy w Trzech Króli mrozek trzyma, będzie jeszcze długa zima”.

W widowiskach kolędniczych, stanowiących rodzaj wędrownego teatru czy jasełkach, odgrywanych na scenach,  wejście Trzech Królów, rozmowa z Królem Herodem, czy pokłon mędrców przed szopką stanowiły efektowniejsze części przedstawienia. Przede wszystkim z powodu kostiumów, które odróżniały się barwnością, swego rodzaju egzotyką, a na które składały się nakrycia głowy – korony czy turbany, pokrycie twarzy jednego z królów sadzą czy czarną pastą do butów, niekiedy maski, pasy czy kolorowe naramienne kapy.

Figury Trzech Króli wstawiano także wieczorem 5 stycznia do szopek dekorujących kościół. Oprócz trzech figurek, rozrastał się orszak, na który składały się postaci asysty – służących prowadzących rozmaite zwierzęta. Zwyczaj montowania wielofiguralnych, ruchomych szopek nadal jest praktykowany w kościołach zakonnych: kapucynów, bernardynów, franciszkanów, co jest bezpośrednim nawiązaniem do gestu św. Franciszka, który w 1223 r. we włoskim Greccio zaaranżował stajenkę z żywymi zwierzętami na pamiątkę narodzenia Jezusa.

Zwyczaj organizowania orszaku Trzech Króli zaczęto praktykować w 1885 r. w Alcoy w Hiszpanii. Była to uliczna parada z udziałem uczestników przebranych w postaci Trzech Królów, podczas której obrzucano dzieci cukierkami. W 2008 r. warszawska szkoła „Żagle” prowadzona przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik”, wystawiła jasełka w plenerze z udziałem wszystkich uczniów szkoły. Rok później przedsięwzięcie powtórzono, angażując w inicjatywę coraz więcej osób i rozwijając scenariusz. Do wspólnego kolędowania włączyli się mieszkańcy Warszawy, ruszył pierwszy orszak. Przykład warszawskiego orszaku bardzo się spodobał i w ciągu zaledwie kilku lat przejęty oraz adaptowany został przez inne polskie miasta. W roku 2016 orszaki odbyły się w 420 miejscowościach. „Orszak prowadzą Trzej Królowie symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. Ich świtę stanowią setki dzieci ubranych w barwne stroje. Towarzyszą im zespoły, kapele, żywe zwierzęta, a także mieszkańcy miast w fantazyjnych koronach na głowie. Kulminacyjnym momentem świętowania jest pokłon oddany Dzieciątku oraz wspólne kolędowanie. Orszak przypomina o bogatej, polskiej tradycji jasełkowej i zachęca do radosnego przeżywania Bożego Narodzenia i święta Trzech Króli.” Organizację orszaków wspomaga warszawska Fundacja „Orszak Trzech Króli”, powstała w 2010 r.

O starym i nowym kulcie Trzech Króli, ze szczególnym uwzględnieniem regionu, opowiada wystawa świąteczna przygotowana w Muzeum w Przeworsku, zorganizowana przy pomocy i z udziałem zasobów: Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu, Muzeum – Zamku w Łańcucie, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Archiwum Państwowego w Przemyślu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju „Młody Mołodycz” oraz ze zbiorów prywatnych.

Wystawa czynna od 11 grudnia 2016 r. do 2 lutego 2017 r.

Ikona wystawy: ilustracja do przysłowia „Na Trzy Króle słonko świeci, wiosna do nas pędem leci” autorstwa Sylwii Zawiślak.

DSCF6514 DSCF6520 DSCF6524 DSCF6526 DSCF6537 DSCF6488 DSCF6494 DSCF6481 DSCF6496 DSCF6498 DSCF6614 DSCF6485

Relacje z wystawy:
TELEWIZJA TWOJA TV: http://twojatv.info/aktualnosci,3635.html
ŻYCIE PODKARPACKIE: https://www.zycie.pl/informacje/artykul/11649,podazajac-sladami-trzech-kroli-wideo-galeria
ZAPOWIEDŹ W RADIU RZESZÓW:
https://web.facebook.com/AudycjaTuiTeraz/photos/ahttps://web.facebook.com/media/set/?set=a.1053103101485794.1073742439.438129056316538&type=3&
ZWIEDZANIE WYSTAWY:
https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1053103101485794.1073742439.438129056316538&type=3&_rdr
Informacja na FB ORSZAK TRZECH KRÓLI z dn. 22.01.2017 r.
Katarzyna Ignas