Miesięczne archiwum: Kwiecień 2015

MUZEA BEZ BARIER – nowa darmowa aplikacja na Androidy

mbb_logo_polish
Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy bierze udział w koalicji „Muzea bez barier”.
To koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego –  projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Do pobrania: E-przewodnik po dostępnych dla niepełnosprawnych muzeach w Polsce i w Ukrainie: E- przewodnik MUZEA POLSKIE, E- przewodnik MUZEA UKRAIŃSKIE.

Do pobrania w sklepie Google Play: darmowa aplikacja na Androidy:  
Aplikacja Muzea bez barier -https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moiseum.muzeabezbarier

 

Stypendia i granty dla uzdolnionej młodzieży z Podkarpacia – Fundacja Książąt Lubomirskich

Jan Lubomirski – Lanckoroński Prezes Fundacji Książąt Lubomirskich  zaprasza uzdolnioną młodzież z Podkarpacia do udziału w programie stypendialnym i grantowym. Stypendia i granty przeznaczone są dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki, przedsiębiorczości oraz sportu.
Szczegóły w dokumentach pdf: Planie przyznawania grantów plan przyznawania granto¦üw  i Planie przyznawania stypendiów plan przyznawania stypendio¦üw.

KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ ŚW. ANTONIEGO Z DZIECIĄTKIEM ZE ZBIORÓW DZIAŁU HISTORII MIASTA I REGIONU MUZEUM W PRZEWORSKU

_DSC7721 - Kopia
Zadanie „Konserwacja rzeźby drewnianej Św. Antoniego z Dzieciątkiem ze Zbiorów Działu Historii Miasta i Regionu Muzeum w Przeworsku” współfinansowane jest ze środków MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Na wytypowanie obiektu do konserwacji wpływ miało wydarzenie jubileuszu istnienia 550 lat Klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku. W muzeum organizowana będzie wystawa czasowa związana z jubileuszem: „Skarby przeworskich bernardynów”. Odnowiona figura św. Antoniego z Dzieciątkiem zostanie zaprezentowana we wrześniu w trakcie trwania wystawy.

Rzeźba drewniana św. Antoniego z Dzieciątkiem pochodząca  z 2. połowy XVIII w., powstała w kręgu twórców bernardyńskich, znajduje  się w zbiorach Muzeum w Przeworsku od lat 80. XX w. Z figurą św. Antoniego wiąże się historia spisana przez Józefa Benbenka. Figura św. Antoniego pochodzi  z nieistniejącej kapliczki drewnianej przy ul. Węgierskiej w Przeworsku.  W 1747 r. książę Antoni Lubomirski, właściciel Przeworska, ogłosił uniwersał, w którym zakazywał posyłania dzieci do szkoły i zakonu pod warunkiem uzyskania zgody właściciela miasta. Rzeźnik Franciszek Pięciakowski zaniedbał tę sprawę i wysłał swojego syna do zakonu dominikanów, bez zgody księcia. Karą nałożoną przez księcia na rodzinę Pięciakowskich była: konfiskata domostwa i dwutygodniowy areszt. Ostatecznie kara została uchylona, wyrok zamieniono na areszt jednotygodniowy i sto grzywien. W podzięce za ułaskawienie, Pięciakowscy ufundowali kapliczkę, w której umieścili figurę św. Antoniego patrona księcia Lubomirskiego. Kapliczka, pierwotnie drewniana, następnie murowana, w czasie poszerzania drogi została przesunięta. Wymieniono wówczas figurę św. Antoniego. W roku 1980 ówcześni właściciele – rodzina Kotlińskich przekazała starą figurę do Muzeum, do kapliczki zaś wstawiono nową figurę św. Antoniego (J. Benbenek, Eksponaty muzealne do dziejów Przeworska, Przeworsk 1983)

Konserwacja techniczna, a następnie estetyczna,  potrwa do końca sierpnia 2015 r. Realizowana będzie w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki w Wieliczce.

 

WALNE ZEBRANIE – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MUZEUM PRZEWORSKU.
Stowarzyszenie  Przyjaciół Muzeum w Przeworsku posiada numer KRS:0000488697, NIP: 7941819747 i REGON: 181045864.
W ramach działalności statutowej, Stowarzyszenie wnioskuje  do instytucji rządowych w celu pozyskania środków na działalność.

  1. Złożenie projektu  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na konkurs ofert 2014: wydarzenie kulturalne pn. VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. „Stąd pochodzę, o tym mówię…” . Okres przewidzianej realizacji od m-ca kwietnia do listopada 2014 r. Celem zadania była promocja fotografii jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, promocja województwa podkarpackiego, miasta i powiatu przeworskiego Koordynator projektu Halina Superson.  Projekt nie uzyskał środków na realizację.
  2. Sekcja Młodych przy Okręgu Rzeszowskim Związku Polskich Artystów Plastyków przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 „Jedynka”,  Przeworskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Anime’, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy i Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Inwencja” w Rzeszowie, wystosowała pismo do Pani Marii Lichtarskiej – Dubrawskiej – Burmistrz Miasta Przeworska i do dr Leszka Kisiela – wicestarosty powiatu przeworskiego w sprawie organizacji w roku 2015, Sympozjum Artystycznego i pleneru dla międzynarodowej grupy artystów – plastyków oraz teoretyków i historyków sztuki. Nie uzyskano pozytywnej odpowiedzi w sprawie dofinansowania realizacji projektu.
  3. Złożenie wniosku do Fundacji BGK na konkurs grantowy „Na dobry początek”. Tytuł projektu: Dzieci to nasza przyszłość! Dbajmy o  ich edukację! Projekt skierowany był do dzieci od 2 do 8 lat i  ich rodziców. Rozpisany został na okres 6-ciu m-cy: od miesiąca stycznia do czerwca 2015 r. na kwotę 6819,50 zł.  Celem projektu miało być zachęcenie rodziców do wyjścia z dziećmi z domu, zachęcenie ich do wspólnego uczestnictwa w zajęciach inspirowanych tradycją, powiązanych z historią naszego miasta, w ciekawych zajęciach plastycznych i edukacyjno-rozrywkowych. Koordynator projektu Halina Superson. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
  4.  Złożenie wniosku na konkurs ofert  ogłoszony przez Burmistrza Miasta Przeworska pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości kulturowej” – tytuł zadania: „Warsztaty wykonywania tradycyjnych regionalnych ozdób bożonarodzeniowych” z realizacją w okresie od 12.11 do 31.12. 2014 r. na kwotę 1000 zł .  Projekt ma na celu przypomnieć i spopularyzować wykonywanie tradycyjnych regionalnych ozdób bożonarodzeniowych przez dzieci, w ramach działań warsztatowych. Koordynator projektu  Katarzyna Ignas  Wniosek uzyskał  dofinansowanie i został zrealizowany.
  5. Złożenie wniosku do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce  o dotację w konkursie grantowym pn. Działaj lokalnie. Tytuł projektu: Od pająka do aniołka – warsztaty tradycyjnych ozdób choinkowych. Okres realizacji 1.11. 2014 – 28. o 02. 2015 r.. Wnioskowana kwota dotacji 5 996, zł. Celem projektu jest przekaz tradycji wykonywania regionalnych ozdób bożonarodzeniowych, w ramach działań warsztatowych  oraz dokumentacja sposobu wykonywania ozdób w formie 24 stronicowego folderu – katalogu. Projekt nie uzyskał środków na realizację.
  6. Złożenie wniosku  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na konkurs ofert 2015  na wydarzenie kulturalne pn. VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. „Stąd pochodzę, o tym mówię…” . Okres przewidzianej realizacji od m-ca kwietnia do listopada 2015 r. Wnioskowana kwota dotacji 15 000 zł . Głównym celem zadania była promocja województwa podkarpackiego i promocja miasta i powiatu przeworskiego na arenie ogólnopolskiej. Koordynator projektu Halina Superson. Wniosek nie uzyskał środków na realizację.
  7. Złożenie wniosku na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Miasta Przeworska w ramach zadania Ochrona i promocja zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Tytuł zadania Przeworska Otwarta Pracownia Plastyczna z realizacją w okresie 1.02.do 20.12.2015 r. na kwotę 6800, zł. Celem projektu jest organizacja warsztatów twórczych w celu zagospodarowania  dzieciom czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Koordynator projektu Halina Superson. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 4000 zł i jest realizowany.

Sekretarz Stowarzyszenia – Halina Superson

Wesołego Alleluja! MUZEUM W OKRESIE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH – NIECZYNNE

Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2015 r. (Wielki Piątek) Muzeum czynne jest w godzinach 8-13. Ostatnie wejście o godz. 12.00.
Na zbliżające się Święta Wielkanocne, życzymy Państwu zdrowia, spokoju i radości; smacznego święconego i mokrego oblewanego poniedziałku!
Dyrektor i Pracownicy Muzeum w Przeworsku

Repr. pocztówka ”Wesołego Alleluja!”, 1910 r., ze zbiorów Muzeum w Przeworsku. Dar Aleksandry Przewrockiej z Kańczugi.
Wesołego Alleluja!