Miesięczne archiwum: Czerwiec 2015

Zakup zestawu: projektora multimedialnego, obiektywu, stojaka pod projektor oraz stolika pod mikser do organizacji kina letniego i imprez plenerowych

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza do złożenie oferty cenowej na zadanie pn. „Zakup zestawu: projektora multimedialnego, obiektywu, stojaka pod projektor oraz stolika pod mikser do organizacji kina letniego i imprez plenerowych”. Szczegóły w piśmie nr RP.2711.2.2015 z dn. 25.06.2015 r. (pliki jpg. 1-3). Załączniki: oferta cenowa (plik Word 1.) oraz wzór umowy (pliki Word 1-3zał. Nr 1zał. Nr 2).132

PERŁY EUROPY WSCHODNIEJ – AUDIOBOOK

Jednym z efektów rzeczowych realizowanego od zeszłego roku projektu turystycznego pn. PERŁY EUROPY WSCHODNIEJ, jest komplet audiobook’ów zawierających narracje na temat zabytków naszego miasta: Pałacu Lubomirskich, Ratusza, Klasztorów i kościołów Bożogrobców i Bernardynów. Do pobrania audiobook mp3 z wycieczką po Klasztorze OO. Bernardynów w Przeworsku.  
LOGO PERLY
Projekt „Perły Europy Wschodniej: rozwój i promocja produktów turystycznych miast
przygranicznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Partnerami projektu są: Tourist Association of Ivano-Frankivsk Region,  City Hall of Kolomyia, Tourism Office of the Department “Euro 2012” of Lvov City Council, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Fundacja Akademia Obywatelska – Przeworsk.

REMONT DACHU OD STRONY WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ BUDYNKU OFICYNY – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza do złożenie oferty cenowej na zadanie pn. „Remont dachu od strony wschodniej i południowej budynku Oficyny na działce nr ewid. 244/6 w Przeworsku.  Szczegóły w piśmie nr RP.2711.1.2015 z dn. 17.06.2015 r. (pliki jpg 1-3). Załączniki: przedmiar robót  (pliki jpg 4-5) oraz Oferta cenowa i Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu (pliki Word 6-7).  6Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 7 załącznik nr2 do oferty cen. oświadczenie o doświadczeniu
1 2 3 4 5

I KONGRES STOWARZYSZEŃ REGIONALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku weźmie udział w I Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego, który odbędzie się 18 czerwca 2015 r., w czwartek, w godz. 10-17, w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w obradach i prezentujemy program I Kongresu:
I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego
Uniwersytet Rzeszowski
18 czerwca 2015 r.
Organizatorzy I Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego:

Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego,

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

oraz Komitet Organizacyjny w składzie:

 przewodniczący – prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec

sekretarz – Joanna Elżbieta Potaczek

członkowie: Zofia Domino, dr Dariusz Fudali, Szymon Jakubowski, Zofia Kostka – Bieńkowska, prof. nadzw. dr hab. Szczepan Kozak, dr Małgorzata Kutrzeba, Jakub Pawłowski, dr Paweł Róg, dr Andrzej Stankiewicz

mają zaszczyt serdecznie zaprosić do udziału w I Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego, który odbędzie się dnia 18 czerwca 2015 r. w budynku Rektoratu Uniwersytetu Rzeszowskiego. W przedsięwzięciu udział wezmą stowarzyszenia regionalne z całego Podkarpacia. Kongres będzie okazją do zaprezentowania prowadzonej przez nie działalności, której celem jest ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego małych Ojczyzn, edukacja historyczna, aktywizacja społeczności lokalnych, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie samorządów w promocji regionu.
W spotkaniu udział wezmą także grupy rekonstrukcyjne i eksploatorskie.

Głównym celem kongresu  będzie stworzenie możliwości wymiany doświadczeń wśród uczestników oraz nabycia wiedzy i kompetencji z zakresu praw autorskich, praw wydawniczych, metodologii prowadzenia badań historycznych, źródeł pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Ponadto będzie on okazją do promocji dziedzictwa historyczno-kulturowego Podkarpacia oraz zwrócenia uwagi na pamięć historyczną, jako podstawę kształtowania postaw patriotycznych i istotny łącznik przeszłości z współczesnością.
PROGRAM:

Uniwersytet Rzeszowski, budynek Rektoratu, Duża Aula, parter

10:00 -   Oficjalne rozpoczęcie i powitanie gości – prof. nadzw. dr hab.
Wacław Wierzbieniec – przewodniczący komitetu organizacyjnego
Kongresu

-   Wystąpienia przedstawicieli władz województwa, miasta
i Uniwersytetu Rzeszowskiego

10:30 -   Powitanie reprezentacji regionalnych stowarzyszeń z krótką ich
prezentacją

11:00 -  Wystąpienia:

-   „Rola stowarzyszeń w kształtowaniu tożsamości lokalnej” –
dr Małgorzata Kutrzeba, Prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Błażowskiej w Błażowej

-  „Formy pozyskiwania funduszy na działalność stowarzyszeń” – przedstawiciel
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

-    Najstarsze towarzystwa regionalne na Podkarpaciu:
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu – dr Grzegorz Klebowicz, prezes

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia – Dariusz Jasiewicz, prezes,
Zofia Kostka – Bieńkowska, członek zarządu

 

-  „Ruch wydawniczy na przykładzie czasopisma „Ślad” – Janusz
Kujawa, wiceprezes Regionalnego Towarzystwa Pamięci
Historycznej „Ślad” w Rzeszowie

 

-  „Rola rekonstrukcji historycznych w uatrakcyjnianiu przekazu
treści historycznej” – Mirosław Majkowski, prezes Przemyskiego
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”

 

- „Działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na Podkarpaciu – kultywowanie
dobrych tradycji służby więziennej” –  dr kpt. Dariusz Fudali

 

12:30 -    Dyskusja

 

W trakcie trwania Kongresu w holu budynku Rektoratu prezentowany będzie dorobek stowarzyszeń

 

Budynek Rektoratu, hol,  parter.

 

13:00 – Przerwa w obradach, a w jej trakcie:

  • Musztra paradna w wykonaniu członków Towarzystwa Gimnastycznego      Sokół  z Rymanowa  (przed wejściem do budynku Rektoratu)
  • Występ Kapeli „Futomianie” z Futomy
  • Diorama historyczna „Wojsko polskie na wschodzie” w wykonaniu      Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”
  • wystawy
  • Poczęstunek, bufet kawowy

 

Budynek Rektoratu, Duża Aula, parter

14:30 – Prelekcja – „Metodologiczne aspekty badań regionalnych” –
prof. nadzw. dr hab.  Szczepan Kozak, Prezes
Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku

14:50 – Prelekcja – Prawne aspekty prowadzenia badań regionalnych”,
Piotr  Samborski, Kancelaria Adwokacka Adwokat
Piotr Samborski

15:10 – Dyskusja

 

15:25 – Program artystyczny – Zespół „Tyczyniacy” i Kapela Wójta
Tycznera z Tyczyna

 

16:00 – Podsumowanie Kongresu

 

Patronat honorowy:

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

Wojewoda Podkarpacki

 

Prezydent Miasta Rzeszowa

 

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego

 

 

Patronat medialny:

 

TVP Historia

 

TV Rzeszów

 

Podkarpacka Historia

 

Nowiny

 

Radio Rzeszów

 

 

Kontakt:

Joanna Elżbieta Potaczek – sekretarz

tel. 782-682-544, 784-039-619

e-mail: kongres.stowarzyszen2015@vp.pl

 

Adres pocztowy do korespondencji:

Prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec – przewodniczący

Instytut Historii  Uniwersytetu Rzeszowskiego

Al. Rejtana 16 „c”,  35-959 Rzeszów

 

KONCERT DYPLOMANTÓW

Muzeum w Przeworsku
oraz
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku
zapraszają na tegoroczny
KONCERT DYPLOMANTÓW
który odbędzie się 2 czerwca 2015 r. we wtorek o godz. 16.00
w Sali balowej Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Koncert dyplomantow