Miesięczne archiwum: Kwiecień 2018

WYSTAWA WIERZEŃ DEMONOLOGICZNYCH REGIONU PRZEWORSKIEGO

Z zadowoleniem informujemy, że Muzeum w Przeworsku otrzymało dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, na realizację zadania pn. „Topiec, błąd i lizibożek – wystawa wierzeń demonologicznych regionu przeworskiego”.

Celem zadania jest popularyzacja dawnych wierzeń demonologicznych zanotowanych na terenie regionu oraz ich współczesne konteksty. Na podstawie źródeł etnograficznych powstanie scenografia do wystawy wykonana przez artystkę grafik oraz przez twórczynię ludową. Do tworzenia wystawy włączą się uczniowie szkół podstawowych, którzy wykonają prace plastyczne do tematu, pokazane następnie na wystawie. Działania merytoryczne, w tym efekty przeprowadzonych badań etnograficznych, zaprezentowane zostaną w publikacji książkowej towarzyszącej wystawie. Działaniami promującymi wystawę będą: lekcje muzealne oraz sesja popularnonaukowa.

DSCF1145

Na fot. cmentarz choleryczny „cholerny” w Ujeznej z 1. poł. XIX w. gdzie według dawnych wierzeń, podczas największego deszczu, największej ulewy, gromadziły się czarownice.

KONKURS PLASTYCZNY „WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA” – ROZSTRZYGNIĘTY!

Informujemy, że rozstrzygnięty został XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Współcześni Rycerze Św. Floriana”. Nagrodzonym i wyróżnionym oraz wszystkim 731 uczestnikom konkursu -  gratulujemy!
Wystawa pokonkursowa prac plastycznych otwarta zostanie w sobotę w Noc Muzeów 19 maja 2018 r. o godz. 16.30 w Muzeum Pożarnictwa.
Treść protokołu do pobrania w pliku PDF:  Protokół Jury Florian 2018

Zajęcia w Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej

Muzeum w Przeworsku zaprasza dzieci zainteresowane działaniem w różnych technikach plastycznych, na warsztaty do Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w piątki w środkowych dwóch tygodniach miesiąca. W kwietniu zapraszamy dzieci w dniach: 13 i 20, w godzinach od 15.00 do 17.30.
Kontakt w tej sprawie: Halina Superson, tel. 792-777-311

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MUZEUM W PRZEWORSKU ZA ROK 2017

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku za 2017 rok, złożone w dniu 27 marca 2018 r. podczas walnego zebrania członków.

 1. Pozyskanie kwoty na zakup drewna  z Nadleśnictwa Jarosław w celu wykonania 40 drewnianych straganów na potrzeby organizacji  powiatowego Święta Chleba – 1000 zł.
 2. Pozyskanie kwoty  pieniężnej na wydanie drukiem przewodnika po zbiorach Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku, który ukazał się wiosną  w nakładzie 1000 egz.  (Sponsorzy:  Krzysztof Kukulski, Paweł Kucab, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Przeworsku, Kolbruk, Bricomarche, Peter Bauer. Koszt wydania przewodnika – 1640 zł)
 3. Stowarzyszenie brało udział w realizacja projektu pn. „Stroje przeworskie: wpływ na przyszłość przeworskiej wsi” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, gdzie beneficjentem był Powiat Przeworski. W celu wzięcia udziału w projekcie, w lutym 2017 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako tzw. PARTNER KSOW. Całkowita wartość projektu wynosiła: 59 428,23 zł,  przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 33 075,00 zł.  W ramach przedsięwzięcia wydana została publikacja pt.: „Ludowe stroje przeworskie – przeszłość i przyszłość” oraz przygotowana została wystawa czasowa pt.: „Ludowe stroje przeworskie – w poszukiwaniu znaku tożsamości” zorganizowana na czas dwóch miesięcy (sierpień-wrzesień).  Stowarzyszenie miało „wkład zasobów osobowych” w realizację zadania. Tj. od 1 marca 2017 roku  do  30 czerwca (4 miesiące), Katarzyna Ignas wykonała w ramach zadania działania: opracowanie merytoryczne tekstu studium oraz dobór zdjęć i opracowanie podpisów publikacji albumowej „Ludowe stroje przeworskie: przeszłość i przyszłość”. Szacowana wartość wkładu zasobów rzeczowych  wynosi: 4 miesiące x 2 000,00 zł = 8 000,00 zł.
 4. Pozyskanie kwoty 281 zł od Burmistrza Miasta Przeworska na 6 budek lęgowych dla ptaków, zawieszonych następnie na terenie parku w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku.
 5. Realizacja zadania z konkursu „Ochrona i promocja zdrowia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, pn. „Warsztaty w otwartej pracowni edukacji plastycznej” w okresie 01.02-20.12.2017. Wnioskowana kwota dotacji – 4600 zł, dofinansowanie – 3500 zł – Burmistrz Miasta Przeworska. W cyklu zajęć uczestniczyło 20 dzieci z terenu miasta Przeworska. Koordynator zadania – H. Superson.
 6. Realizacja zadania – dwudniowego pleneru rysunkowo-malarskiego dla dzieci z 3 szkół podstawowych z terenu miasta Przeworska oraz  dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku. Dofinansowanie – 1500 zł: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Burmistrz Miasta Przeworska, Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3 z Przeworska. W zadaniu uczestniczyło 49 dzieci. Koordynator – H. Superson.
 7. Złożenie wniosku do Fundacji LOTTO na projekt:  „Warsztaty w  Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej”. Fundacja postanowiła nie włączać się w realizację projektu;  Złożenie wniosku  o dofinansowanie projektu „Przeworsk Mała Ojczyzna – Historia w historyjce” do Zarządu Fundacji  Banku Pekao S.A. im. Mariana Kantona. Wniosek nie otrzymał dofinansowania; Złożenie wniosku  do Fundacji LOTTO na projekt: „„Przeworsk Mała Ojczyzna – Historia w historyjce”.  Fundacja nie włączyła się w realizację projektu; Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Warsztaty nauki haftu przeworskiego” do Fundacji Banku Zachodniego WBK Grupa Santander – konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam”.  Projekt nie został nagrodzony grantem.
 8. Udział w sesji  Rady Miasta Przeworska podczas której prezentowały się organizacje pozarządowe, otrzymujące dofinansowanie z budżetu Miasta Przeworska.
 9. Udział w III Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego  w Rzeszowie.
 10. Współfinansowanie projekcji filmów w „Kinie Letnim” w okresie wakacji.
 11. Udział Stowarzyszenia w akcji charytatywnej na rzecz Michaliny Kułakowskiej.
  Przychody Stowarzyszenia określone statutem w roku 2017: 6309,54 zł
  Koszty Stowarzyszenia w roku 2017: 6603,98 zł
  Przeworsk, 27.03.2018 r.