Miesięczne archiwum: Marzec 2017

Informacja o unieważnieniu postępowania w części I zamówienia dotyczącego zadania pn. roboty budowlane „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej”

Informacja o unieważnieniu postępowania w części I zamówienia dotyczącego zadania pn. roboty budowlane „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej”

W załączniku dokument: informacja o uniewżnieniu postepowania w części I

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 23.03.2017 w ramach zadania pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej”

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 23.03.2017 r w ramach  zadania pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej

W załącznikach:  treść informacji oraz oświadczenie nt. grupy kapitałowej:
informacja z otwarcia ofert z 23.03.2017 r
2711_5_oswiadczenie_nt._grupy_kapitalowej_4

 

 

ŚLADY TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA WINCENTEGO PELCA – WYSTAWA CZASOWA

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy Instytucja Kultury Powiatu Przeworskiego zaprasza na otwarcie wystawy czasowej „Ślady twórczości Stanisława Wincentego Pelca”,
z okazji 111 rocznicy urodzin artysty.
Zapraszamy w dniu 10 marca 2017 roku, w piątek, o godz. 17.00 do Galerii „Magnez”.
Wystawa czynna do 23 kwietnia 2017 roku.
plakat1

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE „GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA PAŁACU LUBOMIRSKICH W PRZEWORSKU ORAZ BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ”

Muzeum w Przeworsku zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, które będziemy realizować  od drugiego kwartału 2017 r. pn. „Głęboka modernizacja  energetyczna Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy  fotowoltaicznej”.

W załączeniu szczegółowe informacje  o projekcie z wyjaśnieniami  dotyczącymi przedmiotowego zadania, pozwolenia konserwatorskie, pozwolenia na budowę oraz przedmiary robót.

Kontakt:  tel. 794 777 411,  792 777 611.

LINK DO STRONY GOOGLE DYSK Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ – PROJEKTY BUDOWLANE:
https://drive.google.com/drive/folders/0B3P6LlS5sPcjQ09yREU3OUZCOFk?usp=sharing
ZAŁĄCZNIKI:
2711_5_formularz_oferta_1 (2)
2711_5_oswiadczenie_nt._grupy_kapitalowej_4 (1) 2711_5_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_3 (1) 2711_5_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_2 (1)
2711_5_wykaz doświadczenia_7 (1)
2711_5_wykaz osób_8 (1)
2711_5_zobowiązanie podmiotu trzeciego_6 (1)
audyt energetyczny Pałac
ogłoszenie o zamówieniu
pozwolenia na budowę
pozwolenie konserwatorskie farma fotowoltaiczna
pozwolenie konserwatorskie kotłownia Pałac
pozwolenie konserwatorskie remont Pałacu
program prac konserwatorskich stolarka okienna i drzwiowa pałac w Przeworsku
przedmiar robót farma fotowoltaiczna Muzeum w Przeworsku
przedmiar robót instalacja co Pałac w Przeworsku
przedmiar robót kotłownia Pałac w Przeworsku
przedmiar robót roboty budowlane pałac całość
siwz
specyfikacja tachniczna wykonania i odbioru robót instalacja fotowoltaiczna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remont pałacu Lubomirskich w Przeworsku wzór umowy
Wyjaśnienia treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na badania konserwatorskie

Muzeum w Przeworsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie, które będziemy realizować  od drugiego kwartału 2017 r. pn. „Głęboka modernizacja  energetyczna Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy  fotowoltaicznej”. Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań na polichromię, historyczne tynki, warstwy barwne przy obiekcie zabytkowym na podstawie posiadanych, wymaganych i aktualnych uprawnień. Ponadto przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i niezbędnych zgłoszeń oraz uczestniczenia  na bieżąco na terenie placu budowy we wszystkich niezbędnych spotkaniach, komisjach i odbiorach dotyczących realizowanego zadania.

W załączeniu zaproszenie, informacje  o projekcie ze szczegółowymi wyjaśnieniami  dotyczącymi przedmiotowego zadania, pozwolenia konserwatorskie, pozwolenia na budowę oraz przedmiary robót.
Kontakt: Grzegorz Drabik tel. 794 777 411, 502 216 533
zaproszenie do złożenia oferty cenowej
załaczniki do zaproszenia
pozwolenia na budowę
pozwolenie konserwatorskie kotłownia Pałac
przedmiar robót roboty budowlane Muzeum w Przeworsku
przedmiar robót kotłownia Pałac w Przeworsku
przedmiar robót instalacja co Pałac w Przeworsku
pozwolenie konserwatorskie remont Pałacu