Miesięczne archiwum: Marzec 2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KONSERWACJĘ POŻARNICZEGO SAMOCHODU BOJOWEGO DODGE

Działając na podstawie Instrukcji wewnętrznej w sprawie wydatkowania środków publicznych na zadania, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

Konserwacja Dodge’a WC 51 – bojowego samochodu pożarniczego ze zbiorów Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 04.04.2014 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego, t.j. w sekretariacie Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego przy ul. Park 2, 37-200 Przeworsk. Decyduje termin faktycznego złożenia oferty.

Dokumenty niezbędne do  przygotowania i złożenia oferty można pobrać w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 – 15.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. 16 648 71 45

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Tomasz Syk – dyrektor Muzeum
Wojciech Kruk – pracownik Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworska

MIDISAŻ WYSTAWY „ŚWIAT OBOK NAS” I SPOTKANIE Z AUTOREM ROBERTEM GARSTKĄ

Zapraszamy na midisaż wystawy „Świat obok nas” w najbliższą niedzielę 9 marca o godz. 16.30.

W spotkaniu udział weźmie Robert Garstka  z Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach- autor zdjęć dokumentujących obrzędowość doroczną na Śląsku.

Maszkety ufundowała firma Śląskie Oblaty z Pszczyny. 

Do końca wystawy czasowej „Świat obok nas. Tradycje i obrzędy województwa śląskiego” zostało trzy tygodnie, wystawa czynna jest od 16 lutego, stąd półmetek jej trwania czyli midisaż (midissage – środek trwania wystawy). Podczas midisażu obecny będzie Robert Garstka – dokumentalista współczesnej obrzędowości dorocznej i rodzinnej w województwie śląskim, fotograf Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. Autor zaprezentuje także swój album „Świat obok nas” zawierający ok. 300 fotografii – owoc kilkuletnej pracy etnograficznej w terenie. Poczęstunek – maszkety ufundowała firma Śląskie Oblaty – Visa Bell z Pszczyny.  ZAPRASZAMY!

(Na zdjęciu – żywieckie serce piernikowe „JO CI PRZAJA” (JA CIĘ KOCHAM) z odpustu na św. Walentego w Bieruniu Starym. Fot. Robert Garstka)

PERŁY EUROPY WSCHODNIEJ – PROJEKT TURYSTYCZNO-KULTURALNY WSPÓŁREALIZOWANY PRZEZ MUZEUM W PRZEWORSKU

        

PERŁY EUROPY WSCHODNIEJ – projekt turystyczno-kulturalny współrealizowany przez Muzeum w Przeworsku.

Dzięki wsparciu Fundacji Akademia Obywatelska, Muzeum w Przeworsku może współrealizować projekt pn. „Eastern European pearls: development and promotion transboundary city cultural tourism products”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Partnerzy projektu to :Tourist Association of Ivano-Frankivsk Region (lider projektu); City Hall of Kolomyia; Tourism Office of the Department  “Euro 2012” of Lvov City Council; Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna; Fundacja Akademia Obywatelska –  Przeworsk.

Celem projektu jest zwiększenie liczby turystów odwiedzających 6 miast – Lwów, Iwano-Frankiwsk, i Kołomyja (Ukraina), Lublin, Zamość i Przewors (Polska) . Dla wszystkich wyżej wymienionych miast – rozwój turystyki jest jednym z istotnych czynników dla koniunktury społeczno – gospodarczej. Bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe, przy braku dużych przedsiębiorstw przemysłowych w regionach, sprawia że turystyka powinna i może być jednym z głównych priorytetów rozwoju regionalnego.

Branża turystyczna w dużej mierze koncentruje się na zorganizowanych grupach zwiedzających. Potrzeby turystyczne indywidualnego użytkownika nie są w pełni zaspokajane, pomimo istniejącego potencjału bogactwa kulturowego, architektonicznego i społecznego miast. Według Światowej Organizacji Turystyki ONZ, indywidualni turyści to 70% całkowitej liczby turystów, co może przynosić największe dochody z branży turystycznej. Jest prawdopodobne, że pieniądze wydane przez indywidualnych zwiedzających mogą otworzyć drogę do polepszenia lokalnej gospodarki i dlatego zignorowanie tego segmentu rynku turystycznego jest krótkowzroczne.

Celem projektu jest zbudowanie systemu przekazu treści turystycznych, dostosowanego specjalnie do indywidualnych potrzeb zwiedzających miasto.

Rezultaty i efekty rzeczowe projektu, które polepszą ofertę turystyczną miasta dla turysty indywidualnego to:

- audio przewodniki w różnych językach w 6 miastach docelowych, w tym w Przeworsku; turyści, w tym z zagranicy, będą korzystać z tych produktów odwiedzając Przeworsk lub poszczególne obiekty turystyczne, będą mogli ściągnąć plik MP3 ze strony Muzeum w Przeworsku i samodzielnie zwiedzić miasto;
- odtwarzacze MP3 z zapisanymi dźwiękowymi informacjami o wycieczkach po mieście i regionie w różnych językach, będą dostępne w Muzeum w Przeworsku;
- opracowanie wspólnej dla powyższych miast strategii współpracy w promocji i rozwoju miejskiej turystyki kulturowej;
- mapy turystyczne w 3 językach, dostępne w formie papierowej i formie elektronicznej na stronie Muzeum w Przeworsku;
– kierunkowskazy na terenie Przeworska w różnych językach obcych na potrzeby samodzielnej wycieczki po mieście;
- przewodnik po Przeworsku w 3 językach uzupełniający mapę i audio przewodniki;
– 3-językowa informacja o tym jak korzystać z audio przewodników;
- 5 promocyjnych artykułów tematycznych o atrakcjach turystyczno – kulturalnych.

Zabytki Przeworska wybrane podczas spotkań roboczych grupy w Przeworsku: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy, Sanktuarium Grobu Bożego – Bazylika pod wezwaniem Ducha Świętego w Przeworsku (Kościół Farny), Kościół pod wezwaniem Świętej Barbary (Klasztor Ojców Bernardynów), Ratusz i rynek.

Muzeum w Przeworsku jest wspierane w realizacji projektu przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku.
DSC04792  DSC04793 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  DSC04795