Miesięczne archiwum: Czerwiec 2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE „ROBOTY IZOLACYJNE PRZY ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU OFICYNY”

Muzeum w Przeworsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: „ROBOTY IZOLACYJNE PRZY ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU OFICYNY.
Dokumenty do pobrania:
zaproszenie do złożenia oferty fundamenty Oficyna
załącznik nr 1 oferta cenowa
załącznik nr 2 oświadczenie o doświadczeniu
załącznik nr 3 przedmiar robót

PRACOWNIA EDUKACJI PLASTYCZNEJ – INFORMACJA O WARSZTATACH

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku zaprasza wszystkie dzieci uczęszczające do Pracowni Edukacji Plastycznej przy Galerii „Magnez” – Muzeum w Przeworsku na warsztaty
dnia 22. 06 2016 r. o godzinie 15.00.

Informujemy ponadto, że przez okres wakacji w każdy czwartek o godzinie 10.00,  będą odbywały się w pracowni ciekawe zajęcia, dla dzieci zainteresowanych tą formą spędzenia wolnego czasu. Szczegółowych informacji udziela p. Halina Superson tel. 792 777 311. Zapraszamy!

ODWOŁANIE ZAKAZU WSTĘPU DO PARKU

W nawiązaniu do informacji z dnia 25 maja 2016 roku, dotyczącej padłych ptaków znalezionych na terenie parku w Przeworsku, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje, że:
„w wyniku przeprowadzonych badań przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Rzeszowie, stwierdzono, że stan zwierząt nie wskazywał na rozwój choroby zakaźnej. Sekcja zwłok wykazała dobrą kondycję fizyczną ptaków, przy czym układy pokarmowe były wypełnione treścią pokarmową miernie bądź były puste.”
Niniejszym odwołuje się zakaz wstępu na teren parku.
Za utrudnienia przepraszamy.
Dyrektor Muzeum w Przeworsku – Tomasz Syk.Dokument